Wiadomości

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS 2 LO I 2 I 3 TECHNIKUM-12.02.2014R

PROPONOWANY PLAN SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW

KLAS DRUGICH LO, ORAZ DRUGICH I TRZECICH TECHNIKUM

W DNIU 12.02.2014R.

CZĘŚĆ PIERWSZA (OK 0,5 GODZ.)-W AULI- godz. 17.00 (LO i Technikum), Spotkanie w auli prowadzi dyrektor szkoły –mgr Jerzy Maduzia

  1. Powitanie Rodziców i wszystkich obecnych przez Dyrektora szkoły
  2. Prezentacja klasyfikacji semestralnej (na ekranie)-J. Kłopeć
  3. Sprawy wychowawcze –informacje pedagoga szkolnego –A. Szweda

CZĘŚĆ II (OK.  ? ) –SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW Z RODZICAMI W KLASACH:

Wg następującego harmonogramu:

lp

KLASA

NACHYLENIE

WYCHOWAWCA

Nr sali

1

2A

Dziennikarsko – prawne

Sabina Duranek

312

2

2B

Biologiczno – chemiczne-językowa

Agnieszka Krok

121

3

2C

Turystyczne

Julia Sosna Iglikowska

312 o godz 16.15

4

2D

Biol.-chem-fiz

Barbara Sowińska

111

 

TECHNIKUM nr 4

Lp

KLASA

KIERUNEK

WYCHOWAWCA

Nr sali

1

2TA

elektryk

Mirosław Czarnota

210

2

2TB

Informatyczny

Renata Pytel

209

3

2TC

Elektryczny

Jarosław Grycman

207

4

2TD

Górniczy

Mirosława Sadlok

209 o godz. 16.00

5

2 TE

górnicy

Wojciech Warchał

114 o godz. 16.30

6

2TF

Analityczny

Lidia Gajdzik

310

7

2 TM

Mechatronik

Bożena Rejszel

123

8

3TA

Elektronika ogólna

Beata Mucha

114

9

3TB

Informatyczny

Marcin Lasak

212

10

3 TC

elektryczny

Honorata Stelmaszczyk Stawowy

108

11

3TD

Górniczy

Paweł Czarnuch

308

12

3TF

Analityczny

Anna Kamyczek Owsiak

305

13

3 TM

Mechatronik

Jacek Kluba

Spotkanie odbyło się 6.02

 

 

Spotkanie prowadzi wychowawca klasy. Proponowany plan spotkania:

  1. Zapoznanie z szczegółowymi wynikami nauczania i frekwencji po pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/14.
  2. Przypomnienie kalendarza szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem klasyfikacji końcowo rocznej, dni wolnych ustalonych przez dyrektora szkoły
  3. Informacje własne wychowawcy klasy……

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI PROTOKOŁOWANIA ZEBRAŃ