Wiadomości

Stwórz spot promujący naszą szkołę!

Rusza właśnie coroczny konkurs na Film/Spot promujący Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

Już teraz możesz (lub możecie w zespole) stworzyć swój unikatowy filmik, pochwalić sie swoimi umiejętnościmi oraz zgarnąć arakcyjną nagrodę!

Zapoznaj się z regulaminem i do dzieła!

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Film/Spot promujący ZS nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

w Jastrzębiu-Zdroju

§ 1
Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja szkoły. Uczniowie przygotowują film bądź spot promujący szkołę.

§ 2
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu są nauczyciele Zespołu Szkół im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.

§ 3
Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do uczniów Liceum oraz Technikum Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu- Zdroju.
2. Liczba uczniów tworzących film jest dobrowolna.
3. W grupie mogą znajdować się wyłącznie uczniowie
naszej szkoły. Niedopuszczalny jest udział uczniów w kilku zespołach.

§ 4
Zadanie konkursowe
1.Uczniowie nagrywają film bądź spot promujący szkołę. Czas trwania filmu nie powinien przekraczać 5 minut. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i technice.

2. Nagranie należy przygotować w formie pliku w jednym z podanych formatów: mp4, mov,wmv, mpg. Nagranie może trwać maksymalnie 5 minut.

3. W nagraniu mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie wchodzący w skład zgłoszonego zespołu.

4. Każdy zespół może wysłać link do nagranie na skrzynkę pocztową: sobieski.konkurs2017@gmail.com

§ 5
1. Przesłanie filmu bądź spotu jest równoznaczne ze zgodą Uczestnika na wykorzystanie jego zdjęć i nagrań dla celów promocji konkursu.
2. Przebieg obrad Jury odbywa się w formie niejawnej; Organizatorzy nie udzielają żadnych informacji na temat szczegółów przebiegu obrad Jury.
3. Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym.
4. Organizator nie pokrywa kosztów poniesionych przez Uczestników w związku z udziałem w konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie, z przyczyn technicznych lub losowych, możliwość dokonywania zmian w regulaminie.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość anulowania konkursu w przypadku okoliczności uniemożliwiających jego przeprowadzenie.

§ 6
Terminy konkursowe
1. Zgłoszenie chętnych uczestników do nauczycieli: mgr Joanny Seweryn, mgr Edyty Krakowczyk do dnia 04.03.2022 roku
2. Nadesłanie filmów do dnia 31.03.2022 roku
3. 04.04.2022 roku ogłoszenie wyników konkursu.
4. 08.04.2022 roku wręczenie nagród zwycięskim zespołom.

§ 7
Nagrody
Zwycięski zespół otrzyma bon podarunkowy w kwocie 500 zł oraz ich film zostanie zamieszczony na stronie naszej szkoły.

§ 8
Przebieg konkursu
1. Uczniowie zapoznają się z Regulaminem konkursu. Uczniowie
zgłaszają Nauczycielom wzięcia udziału w konkursie do dnia 04.03.2022r
2.Prace należy w/w formie pliku, wysłać na adres: Sobieski.konkurs2017@gmail.com. Każdy wysyłany plik musi zostać opisany z podaniem następujących informacji: Imię i Nazwisko uczniów. Prace wysyłamy do dnia 31.03.2022 roku.