Wydarzenia

Stypendia JSW dla najlepszych uczniów zostały wręczone

Uczniowie Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, kształcący się w zawodach technik elektryk i technik górnik mogą (na podstawie umowy między JSW a Prezydentem Miasta Jastrzębie-Zdrój) zostać stypendystami JSW. Zgodnie z regulaminem tego stypendium, uczniowie, którzy otrzymali na koniec roku szkolnego najwyższe średnie w szkole (nie niższe niż 4,00) zostają uhonorowani dodatkowymi nagrodami pieniężnymi.

Uroczystość wręczenia takich nagród odbyła się 8 lipca 2024 roku w siedzibie JSW w Jastrzębiu-Zdroju. Serdecznie gratulujemy uczniom, którzy otrzymali takie wyróżnienia, są to:

  • 1 miejsce – ex aequo – zajęli uczniowie klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik elektryk: Jeremi Majchrzak i Michał Goik
  • 2 miejsce zajął uczeń klasy trzeciej kształcący się w zawodzie technik elektryk: Krzysztof Piechaczek
  • 3 miejsce zajął uczeń klasy pierwszej kształcący się w zawodzie technik elektryk: Marcin Gutowski ( w imieniu Marcina nagrodę odebrała jego Mama).

W uroczystości wyróżnionym uczniom towarzyszyła dyr. szkoły Jolanta Kłopeć, oraz wychowawczyni klasy pierwszej pani Edyta Krakowczyk.

Gratulujemy serdecznie naszym Uczniom, oraz ich dumnym Rodzicom. Życzymy, aby w następnych latach szkolnych nadal mogli z pasją rozwijać swoje umiejętności zawodowe i zdobywać nadal wysokie wyniki.