Wiadomości

Stypendium Ministra Edukacji dla Uczniów Zespołu Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju

W komunikacje Ministra Edukacji czytamy, że w 2020 r. 550 uczniów otrzyma stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2019/2020.  W Województwie Śląskim takie stypendium w tym roku otrzymało: 57 uczniów. Wśród nich 10 uczniów z Jastrzębia-Zdroju.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą  pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi.

Stypendyści z Jastrzębia-Zdroju są uczniami lub absolwentami Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Bardzo cieszymy się, że zaangażowanie i osiągnięcia tych uczniów zostały docenione.

Przedstawiamy naszych tegorocznych stypendystów:

 

  1. Bartosz Głaz – absolwent, kształcił się w zawodzie technik analityk, obecnie studiuje chemię medyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Uzyskał wynik celujący w nauce według indywidualnego programu z chemii.

W olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej uzyskał tytuł finalisty w Olimpiadzie Chemicznej organizowanej przez  Komitet Główny Olimpiady Chemicznej.

 

  1. Marcin Brzózka – absolwent, kształcił się w zawodzie technik mechatronik, obecnie studiuje Automatykę i Robotykę na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie.

Ma  następujące osiągnięcia w Olimpiadach zawodowych o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanych  przez Ministra Edukacji Narodowej :

– Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Komitet Główny Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, miejsce 3, tytuł laureata w grupie elektrycznej.

– Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Komitet Główny Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, tytuł finalisty.

– Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez  Komitet Główny Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, tytuł finalisty w grupie mechatronicznej.

 

  1. Radosław Matuszczyk – absolwent, kształcił się w zawodzie technik mechatronik, obecnie studiuje inżynierie i analizę danych na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Uzyskał wynik celujący w nauce według indywidualnego programu z chemii.

Uzyskał wynik celujący w nauce według indywidualnego programu z matematyki.

W olimpiadzie przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej uzyskał tytuł finalisty w Olimpiadzie Chemicznej organizowanej przez  Komitet Główny Olimpiady Chemicznej.

W  olimpiadzie zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Technicznej organizowanej przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych

W olimpiadzie interdyscyplinarnej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej  uzyskał tytuł finalisty w olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady Lingwistyki Matematycznej.

 

  1. Jakub Marchewka – absolwent, kształcił się w zawodzie technik informatyk, obecnie student Cyberbezpieczeństwa na Akademii Górniczo-Hutniczej

Ma  następujące osiągnięcia :

W  olimpiadzie zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanej przez Komitet Główny Olimp. Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Zajął II miejsce w kategorii „Pomysł techniczny” w Konkurs Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego organizowanym przez  Wojewódzką Komisja Konkursowa.

Zdobył brązowy medal za pracę IPAS – Inteligent Pedestrian Alert System na  International Warsow Invention Show IWIS 2019 organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Zdobył  złoty medal za projekt „Protonek”  na  XXIII Moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2020” organizowanej przez  Federację Międzynarodowego Jury Wystawy.

 

  1. Paweł Kapłon -obecnie uczeń klasy 3, kształci się w zawodzie technik informatyk

W  olimpiadzie zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanej przez Komitet Główny Olimp. Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Zdobył I miejsce w kategorii „Usprawnienie Softwarowo-Techniczne” za pracę „ParKing – system pozwalający na monitorowanie i zarządzanie parkingiem” w Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego organizowanym przez Wojewódzka Komisja Konkursowa.

 

  1. Dawid Krok– obecnie uczeń klasy 3, kształci się w zawodzie technik informatyk

W  olimpiadzie zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanej przez Komitet Główny Olimp. Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

I miejsce w kategorii „Usprawnienie Softwarowo-Techniczne” za pracę „ParKing – system pozwalający na monitorowanie i zarządzanie parkingiem” w Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego organizowanym przez Wojewódzka Komisja Konkursowa.

 

 

  1. Bartłomiej Kosiński– obecnie uczeń klasy IV, kształci się w zawodzie technik informatyk

W  olimpiadzie zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanej przez Komitet Główny Olimp. Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

I miejsce w kategorii „Pomoc Dydaktyczna” za pracę „Live-Text – aplikacja do zdalnej nauki” w Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego organizowanym przez Wojewódzka Komisja Konkursowa.

 

  1. Daniel Niezgoda– obecnie uczeń klasy IV, kształci się w zawodzie technik informatyk

W  olimpiadzie zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, uzyskał tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanej przez Komitet Główny Olimp. Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

I miejsce w kategorii „Pomoc Dydaktyczna” za pracę „Live-Text – aplikacja do zdalnej nauki” w Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego organizowanym przez Wojewódzka Komisja Konkursowa.

 

  1. Daria Durkowska– obecnie uczennica klasy 3, kształci się w zawodzie technik informatyk

W  olimpiadzie zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanej przez Ministra Edukacji Narodowej, uzyskała tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości organizowanej przez Komitet Główny Olimp. Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Zająła II miejsce w kategorii „Pomysł techniczny” w Konkurs Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego organizowanym przez  Wojewódzką Komisja Konkursowa.

Zdobyła brązowy medal za pracę IPAS – Inteligent Pedestrian Alert System na  International Warsow Invention Show IWIS 2019 organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Zdobyła  złoty medal za projekt „Protonek”  na  XXIII Moskiewskiej Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2020” organizowanej przez  Federację Międzynarodowego Jury Wystawy.

 

  1. Mateusz Wawrzyniak– obecnie uczeń klasy 4, kształci się w zawodzie technik mechatronik

Ma  następujące osiągnięcia w Olimpiadach zawodowych o zasięgu ogólnopolskim, nadzorowanych  przez Ministra Edukacji Narodowej :

– Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Komitet Główny Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, miejsce 1, tytuł laureata w grupie elektrycznej

– Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez Komitet Główny Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, tytuł finalisty.

– Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowana przez  Komitet Główny Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej i Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, tytuł finalisty w grupie mechatronicznej.

 

W Zespole Szkół nr 6 kształci się wielu zdolnych i zaangażowanych uczniów. ( Złożono 29 wniosków o stypendium Ministra Edukacji).   Nauczyciele naszej szkoły starają się dostrzegać i rozwijać ich talenty, a także wspierać w osiąganiu sukcesu. Corocznie dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele  starają się  również o to, aby wyniki uczniów zostały zauważone i docenione. Wielu z nich otrzymuje stypendia i nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, Urząd Marszałkowski w województwie Śląskim, oraz samego Ministra Edukacji Narodowej.

Niezmiernie cieszymy się z tych sukcesów, które są także promocją dla naszej szkoły i miasta.

Życzymy naszym Uczniom dalszych wspaniałych wyników i dziękujemy nauczycielom naszej szkoły: Krzysztofowi Smyczkowi, Marcinowi Lasak, Jackowi Klubie, Joannie Majda, Wacławowi Gardziejewskiemu,  Justynie Dubiel i Jerzemu Maduzia za trud i zaangażowanie w kształtowaniu i wspomaganiu tych Młodych Mistrzów.

 

Jolanta Kłopeć (dyrektor szkoły)