Wydarzenia

Stypendyści MEN 2021

Stypendium Ministra Edukacji dla Uczniów Zespołu Szkół nr 6
W Jastrzębiu-Zdroju w 2021r

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021. w Województwie Śląskim uzyskało 66 uczniów (w ub. roku 57). Wśród nich 10 uczniów z Jastrzębia-Zdroju. To wysoki wynik, który został powtórzony z ubiegłego roku. Miasto Jastrzębie-Zdrój może być dumne ze swoich uczniów, ponieważ znalazło się na drugim miejscu wśród śląskich miast. Większe liczba stypendium, bo 12 trafiła tylko do Rybnika, zaś w pozostałych dużych miastach liczba wyróżnionych tym zaszczytnym stypendium była zdecydowanie niższa: w Katowicach -7, w Częstochowie, Bytomiu i Gliwicach-5, zaś w Bielsku Białej-4. Łącznie 66 stypendium MEN trafiło do uczniów z 23 śląskich miast.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki (ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania) jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. Każdego roku do Ministerstwa Edukacji Narodowej wpływa ok. 2 tys. wniosków o przyznanie takiego stypendium. Wszystkie one prezentują sylwetki uczniów, którzy mogą pochwalić się znakomitymi wynikami w różnorodnych dziedzinach edukacji, niejednokrotnie także sukcesami międzynarodowymi.

Stypendyści z Jastrzębia-Zdroju są uczniami lub absolwentami Technikum nr 4 – 8 uczniów, oraz IV Liceum Ogólnokształcącego – 2 uczniów, obie te szkoły należą do Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Bardzo cieszymy się, że zaangażowanie i osiągnięcia tych uczniów zostały docenione.

Przedstawiamy naszych tegorocznych stypendystów:

1. Adrian Grzonka – uczeń klasy 3 IV Liceum Ogólnokształcącego (po szkole podstawowej), realizuje rozszerzenia z biologii i chemii.

 • Laureat II miejsca Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii pomysł ekologiczny.
 • Współautor projektu innowacyjnego: „Badanie wpływu różnych warunków hodowli larw Galleria Mellonellana możliwość utylizacji polietylenu ze środowiska naturalnego”, który uzyskał następujące nagrody:
 • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji i Wynalazczości,E-NNOVATE 2021 EDITION: International Invention Show, IBS GLOBAL w Bydgoszczy.
 • I miejsce – w kategorii pomysł ekologiczny w Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego
 • Złoty medal, nagrodę dla najlepszego młodego wynalazcy, oraz nagrodę specjalną na międzynarodowym konkursie innowacyjności iCAN 2021, w Toronto w Kanadzie.

2. Anna Kubiak – uczennica klasy 3 IV Liceum Ogólnokształcącego ( po szkole podstawowej). Za uzyskanie następujących wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym:

 • Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Tenisie Stołowym, Polski Związek Tenisa Stołowego – 3 miejsce, gry pojedyncze
 • Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów w Tenisie Stołowym, Polski Związek Tenisa Stołowego – 3 miejsce, gra podwójna
 • Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Tenisie Stołowym, Polski Związek Tenisa Stołowego – 3 miejsce, gra drużynowa
 • Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek w Tenisie Stołowym, Śląski Związek Tenisa Stołowego -2 miejsce, gry pojedyncze
 • Indywidualne Mistrzostwa Śląska Juniorek w Tenisie Stołowym, Śląski Związek Tenisa Stołowego – 1 miejsce, gry podwójne
 • Drużynowe Mistrzostwa Śląska Juniorek w Tenisie Stołowym, Śląski Związek Tenisa Stołowego – 1 miejsce, gra drużynowa
 • III Grand Prix Polski w Tenisie Stołowym w kategorii Juniorek, Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego – 5 miejsce
 • Drużynowe i Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek, Śląski Związek Tenisa Stołowego – 3 miejsce, gra pojedyncza
 • Powołanie do Kadry Narodowej w tenisie stołowym,
 • Powołanie na Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym,

3. Paulina Frątczak – uczennica klasy 3 Technikum nr 4, kształci się w zawodzie technik analityk.

 • Laureat II miejsca Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w kategorii pomysł ekologiczny.
 • Współautorka projektu innowacyjnego: „Badanie wpływu różnych warunków hodowli larw Galleria Mellonellana możliwość utylizacji polietylenu ze środowiska naturalnego”, który uzyskał następujące nagrody:
 • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji i Wynalazczości,E-NNOVATE 2021 EDITION: International Invention Show, IBS GLOBAL w Bydgoszczy.
 • I miejsce – w kategorii pomysł ekologiczny w Konkursie Młody Lider Innowacji Województwa Śląskiego
 • Złoty medal, nagrodę dla najlepszego młodego wynalazcy, oraz nagrodę specjalną na międzynarodowym konkursie innowacyjności iCAN 2021, w Toronto w Kanadzie.

4. Paweł Kapłon -obecnie uczeń klasy 4 Technikum nr 4, kształci się w zawodzie technik informatyk

 • Współautor projektu innowacyjnego: :“ParKing” – aplikacja do monitorowania i zarządzania parkingiem, który uzyskał następujące nagrody:
 • – srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Global Invention Forum in Cyprus 2020, Global Invention Forum, na Cyprze
 • -złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji E-NNOVATE: International Innovation Show 2020, IBS Globa, w Polsce
 • – wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Innowacyjności 2021 Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition, National Research Council of Thailand, w Bangkoku w Tajlandii.

 

5. Dawid Krok– obecnie uczeń klasy 4, kształci się w zawodzie technik informatyk

 • Współautor projektu innowacyjnego: :“ParKing” – aplikacja do monitorowania i zarządzania parkingiem, który uzyskał następujące nagrody:
 • Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Global Invention Forum in Cyprus 2020, Global Invention Forum, na Cyprze
 • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji E-NNOVATE: International Innovation Show 2020, IBS Globa, w Polsce
 • -Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Innowacyjności 2021 Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition, National Research Council of Thailand, w Bangkoku w Tajlandii.

6. Sebastian Kura – obecnie uczeń klasy 3 Technikum nr 4 ( po szkole podstawowej), kształci się w zawodzie technik informatyk

 • Za zajęcie 3 miejsca i tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
 • Za wyróżnienie w konkursie „Młody Wynalazca” orgaznizowaną przez Stowarzyszenie Eurobusiness- Haler za pracę „TCS – Technical Classes Simulator” .
 • Jako współautor projektu innowacyjnego: „TCS – Technical Classes Simulator” otrzymał także następujące nagrody:
 • Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition w Bangkoku w Tajlandii.
 • Brązowy medal na Międzynarodowych Targach – 14th International Invention and Innovation Show INTARG w Katowicach
 • 1 miejsce w konkursie Młody Lider Innowacji województwa śląskiego
 • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji – E-NNOVATE 2021 EDITION: International Invention Show, IBS GLOBAL w Bydgoszczy.

7. Paweł Orlik – obecnie uczeń klasy 3 Technikum nr 4 ( po szkole podstawowej), kształci się w zawodzie technik informatyk

 • Za zajęcie 3 miejsca i tytuł laureata Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
 • Za wyróżnienie w konkursie „Młody Wynalazca” orgaznizowaną przez Stowarzyszenie Eurobusiness- Haler za pracę „TCS – Technical Classes Simulator” .
 • Jako współautor projektu innowacyjnego: „TCS – Technical Classes Simulator” otrzymał także następujące nagrody:
 • Srebrny medal na Międzynarodowych Targach Innowacji Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition w Bangkoku w Tajlandii.
 • Brązowy medal na Międzynarodowych Targach – 14th International Invention and Innovation Show INTARG w Katowicach
 • 1 miejsce w konkursie Młody Lider Innowacji województwa śląskiego
 • Złoty medal na Międzynarodowych Targach Innowacji – E-NNOVATE 2021 EDITION: International Invention Show, IBS GLOBAL w Bydgoszczy.

8. Zuzanna Rzepka – absolwentka Technikum nr 4, kształciła się w zawodzie technik informatyk, obecnie studiuje Cyberbezpieczeństwo z elementami kryptologii i kryptografii w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Za uzyskanie następujących wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym i międzynarodowym:

 • na Mistrzostwach Polski w Pływaniu w płetwach, Gliwice czerwiec 2021 r. tytuł Mistrz Polski w kategorii senior w następujących konkurencjach:
  – złoty medal 100 m po powierzchni,
  – złoty medal 100 m pod wodą,
  – brązowy medal 50 m pod wodą,
  – brązowy medal 50 m po powierzchni
  – srebrny medal w sztafecie 4×100 m po powierzchni
 • na Letnich Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Wodnym, Szczecin czerwiec 2021 r.
  – srebrny medal w konkurencji 100 m ratowanie manekina w płetwach
  – srebrny medal 4×50 m z pasem ratowniczym

9. Kacper Siąkała – obecnie uczeń klasy 4, kształci się w zawodzie technik analityk.

 • Jest laureatem Olimpiady Chemicznej.
 • Realizował indywidualny program nauki z chemii i matematyki i uzyskał z tych przedmiotów najwyższe stopnie (celujące).
 • Jest laureatem Olimpiady Wiedzy Chemicznej organizowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Jest laureatem I stopnia z przedmiotu chemia na Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”.
 • Jest laureat stopnia I w dziedzinie chemii w Konkursie „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”,

10. Mateusz Wawrzyniak – absolwent Technikum nr 4, kształcił się w zawodzie technik mechatronik, obecnie studiuje na Uniwersytecie Warszawskim. Wybrał studia kognitywistyki – interdyscyplinarnej dziedziny naukowej złożonej z wielu nauk poznawczych takich jak psychologia, neurobiologia czy informatyka. Uzyskał stypendium za następujące osiągnięcia:

 • Tytuł finalisty na XLIV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie mechatronicznej,
 • Tytuł laureata na XLVII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej w grupie elektryczno – elektronicznej,
 • Zakwalifikowanie się do III etapu Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” ,
 • Tytuł laureata w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2020” ,
 • Realizował indywidualny program nauki z matematyki i uzyskał najwyższy stopień (celujący).

W Zespole Szkół nr 6 kształci się wielu zdolnych i zaangażowanych uczniów. (Złożono 33 wnioski o stypendium Ministra Edukacji). Nauczyciele naszej szkoły starają się dostrzegać i rozwijać ich talenty, a także wspierać w osiąganiu sukcesu. Corocznie dyrektor szkoły, wychowawcy i nauczyciele starają się również o to, aby wyniki uczniów zostały zauważone i docenione. Wielu z nich otrzymuje stypendia i nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój, Urząd Marszałkowski w województwie Śląskim, oraz samego Ministra Edukacji Narodowej.

Niezmiernie cieszymy się z tych sukcesów, które są także promocją dla naszej szkoły i miasta.

Życzymy naszym Uczniom dalszych wspaniałych wyników i dziękujemy nauczycielom naszej szkoły: Krzysztofowi Smyczkowi, Marcinowi Lasak, Jackowi Klubie, Joannie Majda, Barbarze Halskiej, Lidii Gajdzik, Barbarze Popek, Jerzemu Maduzia, Justynie Dubiel i Edycie Kozielskiej za trud i zaangażowanie w kształtowaniu i wspomaganiu tych Młodych Mistrzów.

Jolanta Kłopeć (dyrektor szkoły)