Nasze sukcesy Olimpijczycy Wydarzenia

Sukces Grzegorza na Olimpiadzie Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” 2021

10 grudnia 2020 r. odbył się w Rybniku półfinał XI Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”, w którym naszą szkołę reprezentowali dwaj uczniowie z klasy 3gr: Grzegorz Pawelec i Kacper Myszka. Mieli oni wraz z innymi uczestnikami do rozwiązania test składający się z 50 pytań. Na podstawie uzyskanych wyników wybrano 12 finalistów, wśród których znaleźli się także przedstawiciele naszej szkoły.

Ostatni etap olimpiady odbył się 18 marca 2021 r. Finaliści walczyli o główną nagrodę, którą jak co roku była Złota Lampka. Niestety, z przyczyn niezależnych od Kacpra – nie mógł on wziąć w nim udziału i pozostał finalistą XI Olimpiady Wiedzy Górniczej. W III etapie olimpiady reprezentował nas więc Grzegorz, który przeszedł dwa etapy dalszych zmagań. Etap A stanowił test 30 pytań jednokrotnego wyboru, a po nim wybrano 6 uczestników z największą liczbą punktów. Wśród nich znalazł się również Grzegorz, który dostał się do etapu B. W tej części olimpiady uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania i – w zależności od udzielonej odpowiedzi – otrzymywali określoną liczbę punktów. Końcowa ocena każdego finalisty była sumą punktów uzyskanych w części A i B. Reprezentant naszej szkoły zdobył 30 punktów, co pozwoliło mu na zajęcie II miejsca. Tym samym został on laureatem XI Olimpiady Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę”.

Dzięki swoim osiągnięciom Grzegorz i Kacper zostali zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego. Gratulujemy naszym uczniom wspaniałego wyniku.

Autor: Małgorzata Rolka