Nasze sukcesy Olimpijczycy Wydarzenia

Sukces mechatroników w Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Elektronice i Mechatronice

 

Miło nam poinformować, że Jakub Warloch oraz Maciej Warloch zostali laureatami OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH W ELEKTRONICE I MECHATRONICE. Bracia zajęli trzecie miejsce, w swojej kategorii w III etapie (ogólnopolskim) tejże olimpiady. Podobnie jak ich koledzy informatycy, z uwagi na fakt, że jest to olimpiada wpisana na listę MEiN, dzięki swojemu sukcesowi są zwolnieni z części teoretycznej egzaminów zawodowych i otrzymują dodatkowe punkty podczas rekrutacji na studia.

Projekt, który stworzyli na potrzeby Olimpiady to:

MPS – Miernik Pomiarów Seryjnych to projekt, który powstał w związku ze współpracą Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego z Jastrzębską Spółką Kolejową. Jest to miernik do wykonywania pomiarów napięć w sposób seryjny. Powstał w celu poprawy jakości oraz efektywności pracy. Miernik służy do kontrolowania jak i sprawdzania poprawności działania urządzeń oraz czujników które wymagają regularnych przeglądów lub kalibracji w celu poprawnego działania. Wykorzystywany jest w rozdzielni kolejowej, gdzie znajdują się czujniki kół przejeżdżających pociągów w JSK (Jastrzębska Spółka Kolejowa). Owe czujniki wymagają regularnych i okresowych kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności w działaniu. Dane z miernika są wysyłane bezprzewodowo do bazy danych. Dzięki temu można analizować dane w prosty i przejrzysty sposób. MPS to projekt, który w znaczący sposób podniósł efektywność pracy, skrócił czas pomiaru i pozwolił na lepszą analizę danych. Pomysł został zrealizowany we współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju.

Promotorami pracy są: p. Krzysztof Smyczek oraz p. Marcin Lasak.

Jakub i Maciej pod opieką p. Dariusza Przygodzkiego, 23 maja br. odbierali dyplomy i nagrody rzeczowe w Domu Technika NOT w Warszawie.