Innowacje Nasze projekty Nasze sukcesy Wydarzenia

SUKCES W KANADZIE

28 sierpnia 2021 r. dotarły do nas wspaniałe informacje z Toronto. Miło nam poinformować, że praca badawcza: THE INFLUENCE OF DIFFERENT BREEDING CONDITIONS OF GALLERIA MELLONELLA LARVAE ON THE POSSIBILITY OF RECYCLING  POLYETHYLENE FROM THE NATURAL ENVIRONMENT, którą wykonali uczniowie: Paulina Frątczak i Adrian Grzonka, pod opieka promotorów: Lidii Gajdzik, Barbary Halskiej i Jerzego Maduzia zdobyła podczas 6 Międzynarodowego Konkursu Innowacyjności iCAN 2021 w Kanadzie następujące nagrody:

  • ZŁOTY MEDAL W KATEGORII OCHRONA ŚRODOWISKA,  
  • NAGRODĘ SPECJALNĄ „CANADIAN SPECIAL AWARD” TORONTO INTERNATIONAL SOCIETY OF INNOVATION AND ADVANCED SKILLS,
  • NAGRODĘ DLA MŁODYCH INNOWATORÓW “ BEST YOUNG INVENTORS AWARD”, KANADA 2021.

Przeprowadzone w pracy badania dały ciekawe wnioski. Zostało to już w czerwcu dostrzeżone przez jurorów Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Warszawie, w której uczniowie otrzymali tytuły laureatów 2 miejsca.

Innowację uczniów Zespołu Szkół nr 6 zaprezentowano także 23 sierpnia 2021 r. podczas wojewódzkiej konferencji „Uczeń zdolny w przestrzeni szkolnej”, zorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku we współpracy z Województwem Śląskim.

Organizacją promocji pracy i zgłoszeniem na konkursy międzynarodowe zajęło się Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli, działające przy Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, które jednocześnie było sponsorem udziału w konkursie.

Cieszymy się z naszych młodych odkrywców-badaczy. Gratulujemy serdecznie.

Autor: Jerzy Maduzia