Wydarzenia

Sukces w V Olimpiadzie Innowacji Technicznych

Pod koniec maja ogłoszono oficjalne wyniki V edycji OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCHCzterech uczniów naszej szkoły uzyskało tytuły laureatów olimpiady i na mocy przepisu § 112 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. 

W kategorii Usprawnienia softwarowo-techniczne tytuły laureatów II miejsca uzyskali: 

Jakub Król i Maciej Skórzański, uczniowie klasy 4tb ( technik informatyk) 

W kategorii R – pomysł techniczny tytuły laureatów uzyskali: 

Patryk Domagalik i Paweł Krosny z klasy 3tac ( technik elektryk) i po raz drugi Maciej Skórzański z klasy 4 tb. 

Promotorami uczniów byli panowie Krzysztof Smyczek i Dariusz Radajewski. 

Podsumowanie V edycji Olimpiady Innowacji Technicznych odbędzie się w dniu 5 czerwca 2012r. o w warszawskim Domu Technika w Warszawie, gdzie uczniowie i ich opiekunowie odbiorą dyplomy uznania i nagrody rzeczowe. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne projekty badawcze 🙂