Nasze sukcesy Olimpijczycy Wydarzenia

Sukcesy w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W czerwcu dotarły do nas ostateczne wyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, w których po raz kolejny odnieśliśmy wielki sukces.

Laureatami II miejsca  w kategorii E – pomysł ekologiczny, zostali:
Autorzy: Paulina Frątczak (2Pan) i Adrian Grzonka (2 PD LO)
Promotorzy: Lidia Gajdzik, Jerzy Maduzia.

Laureatami III miejsca w kategorii U –  usprawnienie softwarowo-techniczne, zostali:
Autorzy: Sebastian Kura (2Pin), Paweł Orlik (2Pin)
Promotorzy: Artur Hausman, Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak

Ponadto tytuły uczestników Olimpiady uzyskali:
Autorzy: Andrzej Manderla (3in), Julia Spyrka (3in)
Promotorzy: Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak.

Laureaci i finaliści Olimpiady oprócz zaszczytnych tytułów, są także zwolnieni z części pisemnej teoretycznego egzaminu zawodowego.

A jakie prace stworzyli nasi Olimpijczycy?
Oto ich krótka charakterystyka:

Temat pracy: The influence of different breeding conditions of Galleria Mellonella larvae on the possibility of recycling polyethylene from the natural environment.
Autorzy: Paulina Frątczak (2Pan) i Adrian Grzonka (2 PD LO)
Promotorzy: Lidia Gajdzik, Jerzy Maduzia.

Opis pracy:

W ostatnim czasie problem zanieczyszczenia środowiska i akcje ekologiczne zaintrygowały nas i uświadomiły powagę sytuacji. Natknęliśmy się na artykuły dotyczące możliwości utylizacji wszechobecnego polietylenu i polipropylenu przez larwę motylicy Barciaka Większego (Galleria Mellonella). Zastanawialiśmy się nad tym jak funkcjonuje ten organizm, do jakich rzeczy jest zdolny, a także czy możemy przyczynić się do poszerzenia znajomości funkcjonowania tego gatunku i jego wpływu na zmiany in plus w środowisku naturalnym. Zdecydowaliśmy rozpocząć badania i przez ostatni okres hodowaliśmy i obserwowaliśmy, jak larwy mola woskowego zachowują się i rozwijają w różnych warunkach termicznych, przy różnym dostępie do pożywienia, jego ilości, a przede wszystkim zastanawialiśmy się nad wpływem tych czynników na utylizację polietylenu (PE). Przeprowadzone badania wykazały, że larwy Galleria Mellonella w niskich temperaturach tj. 18°C są bardziej ospałe, mają spowolniony cykl życiowy przez co żyją dłużej niż w wyższych temperaturach, aczkolwiek nie przekłada się to na większą ilość utylizowanego polietylenu. Larwy hodowane w temperaturze 24°C wykazały większe zużycie folii polietylenowej, niż te przetrzymywane w niższych temperaturach, pomimo ich mniejszej przeżywalności i szybszego tworzenia przez nie kokonów. Badanie drugie, pozwoliło nam udowodnić, że larwy dokarmiane pokarmem podstawowym woskiem przeżywają w 81 %. Większy ubytek masy folii polietylenowej zaobserwowano w terrarium, w którym stosunek wosku pszczelego do folii polietylenowej wynosił 1:1 (larwy były bardziej aktywne). Jeżeli stosunek dostarczonego wosku pszczelego i folii polietylenowej wynosił 2:1 zauważono mniejsze spożycie folii polietylenowej, a także mniej larw przepoczwarzyło się w ćmy.

Temat pracy: Technical Classes Simulator
Autorzy: Sebastian Kura (2Pin), Paweł Orlik (2Pin)
Promotorzy: Artur Hausman, Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak  

Opis pracy:

TCS to symulator zajęć technicznych w wirtualnej rzeczywistości (VR) przekazujący wiedzę z zakresu montażu jednostki centralnej komputera i podstaw elektryki w prosty i przyjazny dla użytkownika sposób. Pierwszy moduł TCS to symulator montażu komputera w wirtualnej rzeczywistości. Jest to projekt, który umożliwia: przekazywanie wiedzy w prosty i przyjazny sposób, pozwala nabyć nowe kompetencje informatyczne bez ryzyka utraty życia lub zdrowia, umożliwia przeprowadzanie procesu montażu jednostki centralnej bez ryzyka uszkodzenia sprzętu. Drugi moduł projektu to laboratorium wysokich napięć. Oprogramowanie to umożliwia przeprowadzanie różnych doświadczeń elektrycznych. Takich jak: zbadanie działania ochrony przeciw piorunowej budynku, badanie wytrzymałości elektrycznej powietrza oraz badanie wytrzymałości elektrycznej oleju. Wszystko zostaje przeprowadzone zgodnie z realnymi normami bezpieczeństwa. Użytkownik może modyfikować różnego rodzaju parametry, co będzie miało bezpośredni wpływ na wynik przeprowadzanego eksperymentu. Po wykonanym eksperymencie użytkownik otrzymuje dane w formie tabeli, które może zapisać w pliku programu Microsoft Excel i przeanalizować. Laboratorium jest odwzorowaniem realnej pracowni należącej do Politechniki Śląskiej. TCS jest projektem, który znacznie obniża koszty placówek dydaktycznych, edukujących na kierunkach technik informatyk oraz technik elektryk. Do pełnego wykorzystanie oprogramowania wymagany jest komputer, smartfon, gogle VR i sensor Leap Motion.

Temat pracy: Safety First
Autorzy: Andrzej Manderla (3in), Julia Spyrka (3in)
Promotorzy: Krzysztof Smyczek, Marcin Lasak

Opis pracy:

Safety First to edukacyjna gra stworzona z myślą o nauce i propagowaniu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży. Gra powstała na zlecenie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w celu pokazów i symulacji przez policję, aby kształtować odpowiednie zachowania wśród pieszych i kierowców i uświadamiać o zagrożeniach i ich skutkach w ruchu drogowym. Celem gry jest uniknięcie wypadku, kolizji z innymi uczestnikami ruchu lub potrącenia pieszego oraz dotarcie w określonym czasie do końca wygenerowanej trasy. Ma to na celu sprawdzić znajomość gracza w przepisach ruchu drogowego, jego czujność i czas reakcji. Na wygenerowanej losowo trasie pojawiają się różne sytuacje utrudniające ukończenie gry (różne warunki atmosferyczne zmieniające widoczność lub drogę hamowania, inni uczestnicy ruchu, przeszkody na jezdni). Gra jest dostępna na przeglądarkach internetowych, w przyszłości również na telefonach. Będzie również rozwijana pod względem różnorodności sytuacji na drodze i tras przejazdu. Kierowana jest do dzieci w wieku od 10-18 lat, jak i dla starszego pokolenia.