Szczepienia w Sobieskim

Organizacja szczepień uczniów w wieku 12-18 lat
Plan działań podjętych w szkole

1.09-5.09.2021 – tydzień informacyjny

 1. Upowszechnienie wśród uczniów i ich rodziców informacji dotyczącej akcji szczepień:
 • przygotowanie informacji dla uczniów i rodziców (informacje na stronach internetowych szkoły i w Librusie) – wicedyrektor Ewa Szatkowska
 • zajęcia dla uczniów o charakterze informacyjno-edukacyjnym – wychowawca klasy
 • spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym (klasy pierwsze 3.09.2021 r.) – wychowawca klasy
  • klasy pierwsze 3.09.2021 r. – stacjonarnie w szkole
  • klasy drugie liceum oraz drugie i trzecie technikum 2.09-3.09.2021 r.- online
 1. Przekazanie przedstawicielowi ustawowemu dziecka/rodzicowi deklaracji chęci zaszczepienia (przez uczniów niepełnoletnich) – wychowawca klasy 1.09.2021 r. (rozpoczęcie roku szkolnego)
 2. Nawiązanie kontaktu z powszechnym punktem szczepień – dyrektor szkoły Jolanta Kłopeć
 3. Wyznaczenie koordynatora do szybkiego kontaktu pomiędzy szkołą a punktem szczepień – dyrektor szkoły Jolanta Kłopeć

6.09 – 12.09. 2021 – zbieranie dokumentacji

 1. Zebranie od uczniów deklaracji wypełnionych przez przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica chęci zaszczepienia – wychowawca do 8.09.2021 r. (środa)
 2. Przekazanie informacji o licznie chętnych do zaszczepienia, do sekretariatu uczniowskiego – wychowawca do 8.09.2021 r. (środa)
 3. Nauczyciele szkoły przekazują deklaracje chęci zaszczepienia do09.2021 r. (środa) – sekretarz szkoły Monika Pauszek
 4. Pracownicy administracji i obsługi szkoły przekazują deklaracje chęci zaszczepienia do09.2021 r. (środa) – kierownik gospodarczy
 5. Ustalenie łącznej liczby chętnych do szczepień w kategoriach (uczeń i ewentualnie rodzina ucznia, pracownik szkoły) – wicedyrektor Ewa Szatkowska 9.09.2021 r. (czwartek)
 6. Powiadomienie punktu szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych do zaszczepienia w wyznaczonym terminie – koordynator 9.09.2021 r. (czwartek)

13.09-19.09.2021 – szczepienia – Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia.

 1. Ustalenie harmonogramu wyjść uczniów do punktu szczepień – wicedyrektor szkoły
 2. Grupowe wyjścia uczniów na szczepienia- opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy lub wyznaczeni nauczyciele.
 3. Sprawdzenie w dniu szczepienia, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają wypełniane kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 – informacje w kwestionariuszu dotyczą m.in. samopoczucia ucznia w konkretnym dniu i nie mogą być zbierane z dużym wyprzedzeniem ) – opiekun grupowego wyjścia.

Źródła:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

Opracowała: wicedyrektor Ewa Szatkowska

Źródła: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

Prosimy także o zapoznanie się z załącznikami i grafikami: