Nasze sukcesy Wydarzenia

Szkolenie Orange

Dnia 13.03.2014 roku w naszej szkole odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pracowników firmy Orange Labs – dr Jarosława Legierskiego i Joannę Bruździak. We wspomnianym wydarzeniu udział wzięli uczniowie, którzy pracują nad różnymi projektami. Goście przedstawili i udostępnili naszym uczniom narzędzia programistyczne swojej firmy, dzięki którym nasi uczniowie będą mogli udoskonalać swoje wynalazki.