Mam zawód - mam pracę w regionie

Szkolenie uczestników projektu Mam zawód…

Osoby, które nie brały jeszcze udziału w szkoleniu z pomocy przedmedycznej i nie są z niego zwolnione, a są uczestnikami projektu “Mam zawód mam pracę w regionie”, zostały przydzielone do grupy 10. Dokładny rozkład zajęć ujęty jest w harmonogramie szkoleń.