Wydarzenia

Spotkanie Wigilijne

Już tradycją stało się, że w grudniu przedstawiciele poszczególnych klas,
samorząd uczniowski, rodzice, nauczyciele i pracownicy administracji i
obsługi spotykają się na WIGILIJCE SZKOLNEJ.
To czas kolędowania, dzielenia się opłatkiem i wspólnych życzeń.
Piękny koncert kolęd w wykonaniu Martyny Kowalczyk z chórem, który
przygotowała do występu Pani Agata Zabadaj, życzenia dyrektora oraz ciepłe
słowa księdza Henryka Dombka wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój.
A poniższe zdjęcia niech będą tylko potwierdzeniem tego :