Biblioteka - Aktualności

Szkolne Centrum Informacji

Od poniedziałku, 10 lutego, w bibliotece zostanie uruchomione Szkolne Centrum Informacji wyposażone w cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Teraz będziecie mogli przeglądać zasoby sieci, sprawdzać swoją pocztę, czy tworzyć dokumenty.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z regulaminem SCI, który będzie każdorazowo dostępny w bibliotece przy stanowiskach, a także wpisać się do zeszytu użytkownika SCI.

Regulamin będzie także dostępny w zakładce biblioteki.

 

Regulamin Szkolnego Centrum Informacji

 

  1. Komputery w bibliotece szkolnej służą przede wszystkim do wyszukiwania informacji, przeglądania poczty i tworzenia dokumentów.
  2. Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
  3. W czasie trwania zajęć lekcyjnych stanowiska komputerowe są nieczynne.
  4. Zabrania się jedzenia i picia czegokolwiek w czasie pracy na stanowisku komputerowym.
  5. Przed pierwszym korzystaniem z SCI użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem.
  6. Przed  rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu użytkownika SCI (nazwisko, imię, klasa, numer stanowiska).
  7. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz za wszelkie braki (klawiatura, myszka).
  8. Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprzęt (klawiatura, myszka), na którym zamierza pracować.
  9. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela.
  10.  Nie wolno

– instalować żadnego dodatkowego oprogramowania

– podpinać do komputerów własnego sprzętu

– instalować i korzystać z komunikatorów

– odwiedzać stron zawierających treści nielegalne i niemoralne lub niebezpieczne dla komputera

– pobierać nielegalnych plików

– korzystać z komputerów w celach zarobkowych, wykonywać czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania

11.  Po zakończeniu pracy należy wylogować się i uporządkować  swoje stanowisko pracy.

12.  W trosce o bezpieczeństwo użytkowników pracownicy biblioteki maja prawo do kontroli stanowiska  komputerowego.

13. Nie stosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu skutkuje zakazem korzystania ze Szkolnego Centrum Informacji.

14. Rozpoczęcie pracy przy komputerze jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu SCI”.

15. W razie potrzeb regulamin może ulec zmianie.