Wiadomości

Szkolny doradca zawodowy

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego w naszej szkole prowadzi mgr Hanna Rychel.

Do zadań szkolnego doradcy zawodowego należy przede wszystkim:

  • przygotowanie młodzieży do wyboru drogi dalszego kształcenia lub zawodu,

  • dostarczanie informacji zawodowej w postaci informatorów, ulotek oraz wskazanie odpowiednich stron internetowych,

  • poradnictwo indywidualne lub grupowe,

  • przygotowanie ucznia do roli pracownika i przedsiębiorcy,

  • działania na rzecz uczniów wspierające ich rozwój,

  • wsparcie nauczycieli w realizacji tematów dotyczących przedsiębiorczości i rynku pracy,

  • współpraca z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi.

 

Więcej informacji można przeczytać w menu Kadra → Doradca zawodowy