Wiadomości Wydarzenia

Szkolny Festiwal Explory w Jastrzębiu-Zdroju

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych z opiekunami (nauczycielem lub rodzicem) do wystawienia swoich projektów.

CEL KONKURSU 

Konkurs daje Młodym Talentom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki i biznesu oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych.

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem wojewódzkiego Festiwalu Naukowego E(x)plory  jest Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju i Fundacja Zaawansowanych Technologii z Warszawy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Kreatywnych Nauczycieli w Jastrzębiu-Zdroju, Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku, Firmą Hostersi z siedzibą w Rybniku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju. 

ADRESACI I TEMATYKA KONKURSU

Konkurs kierowany jest do uczniów w wieku 13-20 lat, którzy mają pomysł na realizację pracy naukowo-badawczej. Każdy ma możliwość zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania w różnorodnych dziedzinach nauki, tj. 

 • astronomia
 • biologia i mikrobiologia oraz biochemia
 • chemia fizyczna oraz organiczna i nieorganiczna
 • ekologia i zarządzanie środowiskowe
 • energetyka i transport
 • fizyka
 • geologia i nauki o ziemi
 • informatyka ibioinformatyka
 • inżynieria elektryczna, mechaniczna i materiałowa oraz biotechnologie
 • matematyka
 • medycyna i nauki o zdrowiu
 • nauki społeczne i behawioralne
 • rolnictwo i botanika
 • zoologia
 • inna

Nad każdym projektem powinien czuwać opiekun naukowy (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny), który wspiera Uczestników w przygotowaniu Projektów i czuwa nad ich bezpieczeństwem. 

Wojewódzki Szkolny Festiwal Naukowy Explory składa się z dwóch etapów:

Pierwszy etap: Przygotowanie plakatu, zgodnie szablonem plakatu, który należy przesłać najpóźniej do 05.12.2021 godz: 23.59 zgodnie z regulaminem. Osoby, które będą zgłaszały swój projekt są proszone o wypełnienie załącznika nr 2: osoby pełnoletnie / osoby niepełnoletnie

 

Drugi etap: Prezentacja projektów przed jury odbędzie się 10.12.2021 w Zespole Szkół nr 6 lub online za pośrednictwem platformy teams.