ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO

Zobacz zdjęcie

Szkolny konkurs “Mistrz języka obcego” Exam Check

CELE KONKURSU:
– rozbudzanie zainteresowań wiedzą na temat krajów angielskiego, francuskiego oraz niemieckiego obszaru językowego
– rozwijanie motywacji do nauki języków obcych
– promowanie angielskiej, francuskiej i niemieckiej kultury
ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU
Każdy uczeń z Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego może zgłosić się do konkursu Exam Check.
Każdy z uczniów może przystąpić do konkursu z jednego lub dwóch języków.
Konkurs odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w auli Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.
zgłoszenia przyjmowane są do 1 kwietnia 2019 r. przez dziennik Librus do pana W. Warchała – język niemiecki, do p. E. Maduzi – język francuski. Zgłoszenia na język angielski przyjmowane były do konkursu – Mistrz Gramatyki Angielskiej przez p. K. Galant,

REGULAMIN KONKURSU

I. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny i promuje naukę języków obcych
II. Konkurs odbywa się dla trzech grup językowych; w każdej z nich uczniowie walczą o tytuł zwycięzcy.
III. Konkurs podzielony jest na 2 części: kulturową oraz gramatyczno-leksykalną. Pytania obejmują wiedzę z różnych dziedzin (językowych i realioznawczych); zawodnicy powinni wykazać się wiedzą gramatyczno-leksykalną, wykazać się umiejętnością reagowania na sytuacje z życia codziennego oraz wiedzą na temat krajów danego obszaru językowego z zakresu szeroko pojętej kultury z dziedziny filmu, literatury, muzyki, geografii, itp.

CZĘŚĆ KULTUROWA
W tej części każdy uczeń odpowiada na pytania typu test wyboru korzystając z aplikacji Kahoot (odpowiedzi udzielane są przy pomocy telefonów komórkowych). Projektor wyświetli 30 pytań w języku obcym lub polskim z dziedziny szeroko pojętej kultury danego obszaru językowego. Każde z pytań warte jest 2 punkty. Na zastanowienie każdy z uczniów ma 30 sekund. Do następnej części konkursu przechodzi maksymalnie 6 osób (w razie potrzeby przewidziana jest dogrywka); zdobyta liczba punktów za prawidłowe odpowiedzi zostaje zapisana na koncie każdego ucznia i do niej doliczane są kolejne punkty zdobyte w części gramatyczno-leksykalnej.

CZĘŚĆ GRAMATYCZNO-LEKSYKALNA
Przed zajęciem stanowisk uczniowie losują numer stanowiska, które będą zajmować podczas całego konkursu. Rozpoczyna uczeń na pierwszym stanowisku.

1. Każdy uczeń odpowiada na pytania z puli 160 pytań.
2. Pytania mogą mieć tradycyjną formę, jak i dźwięku czy obrazka. – każde pytanie warte jest 5 punktów
3. Każdy uczeń rozpoczyna konkurs z trzema szansami. Błędna odpowiedź oznacza utratę szansy.
4. Każdy uczeń przez 2 pierwsze rundy odpowiada na pytania komisji, po czym komisja ma prawo wybierać numer pytania. Wybrane pytania wyświetlane są na rzutniku. Uczeń ma 30 sekund na odpowiedź. Odpowiedzi należy udzielić przed upływem czasu.
5. Każdy uczeń ma prawo wziąć pytanie dla siebie maksymalnie 2 razy z rzędu. Następnie musi wyznaczyć inną osobę do odpowiedzi.
6. Konkurs trwa do wyczerpania pytań. Wygrywa nie ta osoba, która wyeliminowała pozostałe, lecz ta, która zgromadziła największą ilość punktów. Pozostałe szanse przeliczane są na punkty – każda warta jest 10 punktów – oraz doliczane do ogólnej liczby zdobytych punktów.
7. W przypadku remisu, następuje dogrywka. Uczniowie mający tę samą ilość punktów odpowiadają na takie samo pytanie na kartce papieru – co następnie jest weryfikowane przez jury. Wygrywa uczeń, który pierwszy uzyska przewagę.
IV. Organizatorzy konkursu przewidują dyplomy oraz nagrody dla laureatów.
V. Ze względów technicznych do wzięcia udziału w pierwszej części konkursu niezbędny jest smartfon z dostępem do internetu.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com