Wiadomości

Szlakiem Henryka Sienkiewicza

Jest to wycieczka na Ukrainę w kwocie 450 zł. Zapisy u Pana P. Czarnucha, J. Borkowskiego oraz Pani E. Kubińskiej.

Poniżej plan wycieczki:
Dzień pierwszy:
– wyjazd w godzinach porannych,
– przyjazd do Lwowa,
– zwiedzanie Starego Miasta: Baszta Prochowa, rynek, Ratusz Lwowski, kościół Dominikanów, katedra Ormiańska, cmentarz Łyczakowski, mogiły M. Konopnickiej, G. Zapolskiej i inne, cmentarz powstańców styczniowych i listopadowych oraz Orląt Lwowskich,
– obiadokolacja, nocleg

Dzień drugi:
– śniadanie,
– Olesko – zwiedzanie Zamku Książąt halicko-wołyńskich, w którym urodził się Jan III Sobieski – filia Lwowskiej Galerii Obrazów; Zbaraż – obronnej rezydencji Zbaraskich i Wiśniowieckich, znanej z bohaterskiej obrony przed wojskami chmielnickiego; Tarnopol – barokowy Kośció Dominikanów, XVI w. Cerkwi Wniebowstąpienia,
– obiadokolacja, nocleg

Dzień trzeci:
– śniadanie,
– Kamieniec Podolski – największa na Kresach Rzeczpospolitej twierdza (XV-XVI w.) – Stary i Nowy Zamek, Katedra z płytą pamiątkową Michała Wołodyjowskiego, Kościół Św. Mikołaja z XV w. , Klasztor Dominikanów oraz rynku z Ratuszem; Chocim – twierdza,
– obiadokolacja, nocleg

Dzień czwarty:
– śniadanie, – Jazłowiec – Sanktuarium NMP, ruiny zamku oraz odrestaurowany Pałac Poniatowskich,
– Buczacz – najładniejszy Ratusz Kresów (zdobiony rzeźbiami Pinzla). Spacer do ruin XV w. Warowni Potockich, oglądanie potężnego Klasztoru Bazylinaów z XVII w. I kościół MB Szkapleżnej
– Przekroczenie granicy ukraińsko-polskiej
– powrót