Egzamin zawodowy Wiadomości

Terminarz egzaminów zawodowych w sesji Lato 2023

Harmonogram egzaminów zawodowych przeprowadzonych w Zespole Szkół nr 6:

1 czerwca 2023 – godz. 9.00 – egzamin praktyczny (dokumentacja)
kwalifikacje:
formuła 2019:
– CHM.03 – technik analityk (21 osób)
– GIW.09 – technik górnictwa podziemnego (1 osoba)
– ELE.05 – technik elektryk (6 osób)
formuła 2017:
– EE.26 – technik elektryk (1 osoba)

Zgodnie z procedurami uczniowie zdający egzamin powinni pojawić się godzinę przez jego rozpoczęciem (czyli o godz. 8.00) z dokumentem tożsamości.

6 czerwca 2023 – godz. 8.00, 10.00. 12.00 – egzamin pisemny komputerowy
Lista osób i harmonogram podany w osobnym ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym Librus. Informację o szczegółowym terminie można uzyskać u wicedyrektora Zbigniewa Pałasz w gabinecie 201.

Zgodnie z procedurami uczniowie zdający egzamin powinni pojawić się 30 minut przez jego rozpoczęciem z dokumentem tożsamości.