Wiadomości

Uczniowie klas maturalnych

W ostatnim tygodniu nauki tj. 23-27 kwietnia 2014 proszę dostarczyć bilans zdrowia do gabinetu pielęgniarki szkolnej.