Wydarzenia

Udział w projekcie “Przejdź do historii! Przyjmij wyzwanie!”

Pod koniec roku 2021 nasza szkoła otrzymała propozycję przetestowania przez uczniów i nauczycielkę aplikacji “11 kroków” – w ramach projektu “Przejdź do historii! Przyjmij wyzwanie!”, finansowanego przez Fundację “Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec w ramach programu “YOUNG POEPLE remember”. Po pobraniu próbnej wersji – sprawdzaliśmy ją i wystawialiśmy opinie. Przy okazji zapoznawaliśmy się (lub przypominaliśmy sobie) biografie i dokonania ludzi, którzy przeciwstawiali się złu. Byli to:

 • ERNST PUTZKI (1902-1945) – człowiek z niepełnosprawnością, który w realiach nazistowskiej III Rzeszy protestował przeciw systemowi i domagał się respektowania swoich praw.
 • SZMUL ZYGIELBOJM (1895-1943) – niestrudzenie przekazywał informacje o Holokauście i szukał pomocy dla mordowanych w Polsce Żydów.
 • KRYSTYNA MODRZEWSKA (1919-2008) – walczyła z dyskryminacją rasową i transfobią.
 • KATARZYNA FILIPEK (1897-1944): udzieliła pomocy uciekającej przed Zagładą rodzinie żydowskiej.
 • ROZA ROBOTA (1921-1945) – współorganizowała powstanie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
 • ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (1889-1968) – założyła w czasie wojny Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom/Żegotę.
 • STEFANIA WILCZYŃSKA (1886-1942) – w latach Zagłady opiekowała się sierotami żydowskimi, którym towarzyszyła do śmierci w komorze gazowej w Treblince.
 • ALFREDA MARKOWSKA (1926-2021) – ratowała w czasie wojny dzieci romskie, żydowskie i niemieckie; zawsze przeciwstawiała się prześladowanim.
 • TOMASZ BLATT (1927-2015) – uczestniczył w powstaniu więźniów w obozie zagłady w Sobiborze; po wojnie świadczył o Holokauście.
 • JAKUB MULLER (1920-2010) – strażnik pamięci o żydowskich mieszkańcach Nowego Sącza; przeciwstawiał się negacjonistom Holokaustu.
 • HENRYK SŁAWIK (1894-1944) – podczas wojny udzielał na Węgrzech skutecznej pomocy uciekinierom i uchodźcom oraz dawał schronienie sierotom chrześcijańskim i żydowskim. (Pochodził z Szerokiej.)

Aplikacja “11 kroków” posłuży edukatorom, aktywistom, wychowawcom i nauczycielom – także w naszej szkole.

tekst: Lidia Różacka

grafika: Humanity in Action Polska