Nasze uczelnie

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Współpraca dydaktyczno-naukowa, która rozpoczęła się 11 stycznia 2017 roku z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Dotyczy ona współprowadzenia wspólnych zajęć edukacyjnych na terenie szkoły oraz uczelni.