Nasze sukcesy Wydarzenia

Uroczystość wręczenia dyplomów Młody Lider Innowacji 2016

W poniedziałek, 21 kwietnia w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Młodego Lidera Innowacji 2016. W Gali brali udział uczniowie Sobieskiego, reprezentanci Technicznych Zakładów Naukowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. Nagrody wręczał uczniom przewodniczący komisji konkursowej dr inż. Rafał Setlak – pracownik naukowy m. in. Politechniki Śląskiej. Galę swoim występem uświetnił zespół Standby.

Podsumowując konkurs: w trzech kategoriach brało udział 22 uczestników przedstawiając 11 prac konkursowych. Był to finał konkursu wojewódzkiego, więc uczestnicy musieli uprzednio przebrnąć eliminacje szkolne. Prace zdobywców miejsc 1 i 2 wezmą udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Warszawie.

Link do wyników konkursu.

Dodaj komentarz