Wiadomości

Uwaga Maturzyści

Przypominam, że wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkole w dniu 27 czerwca 2014 roku.

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na egzamin maturalny do innej szkoły, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły, w której przystąpili do egzaminu.

Także 27 czerwca o godz. 9:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl  Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektora szkoły zdającym w lutym bieżącego roku.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego z nich mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna    – 26 sierpnia 2014 r.              (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna         – 25-29 sierpnia 2014 r.        (harmonogram zostanie ustalony przez dyrektora szkoły i ogłoszony na stronie szkoły)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 4 lipca br. Oświadczenia absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Oświadczenia będzie można składać w sekretariacie uczniowskim w godzinach pracy sekretariatu.

Życzę Wszystkim satysfakcji z wyników egzaminów!