Wiadomości

Uwaga maturzyści -informacja o hasłach.

Matura 2013 – uczniowie – hasła

Od 21 lutego do 4 marca 2013r. OKE w Jaworznie uruchomiony został serwis dla uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego. Serwis będzie dostępny poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (serwis maturalny dla uczniów). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Aby umożliwić dostęp do serwisu, należy odebrać z sekretariatu uczniowskiego własne hasło. Następnie wejść na wyżej podaną stronę (http://www.oke.jaworzno.pl -serwis maturalny dla uczniów).

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić wicedyrektor Jolancie Kłopeć.