Wiadomości

Uwaga wychowawcy klas!

Proszę wszystkich wychowawców klas o dostarczenie drogą elektroniczną (email: informatyk@zs6sobieski.pl) do dnia 30.10.2012, danych dotyczących obecności poszczególnych uczniów w klasach w formie:

Imię/Nazwisko Miesiąc Obecność > 50%
1. Adam Nowak wrzesień  
2. …. wrzesień