Wiadomości

VI edycja Konkursu wiedzy o języku angielskim i kulturze krajów anglosaskich

Zakres: język angielski, kultura i tradycje krajów anglosaskich
Organizator: WSZOP w Katowicach
Etap szkolny: 28.11.2014 godz. 10:00.
Zgłoszenia: do 12.11.2014 do Ewy Marcinkiewicz-Kluczniok osobiście lub na adres e-mail emk@onet.eu
Bibliografia i zalecenia dla uczestników w Regulaminie Konkursu na www.wszop.edu.pl