Wydarzenia

Walcz z nami o grant 400 euro na realizację wydarzenia technologicznego

Tak jak udało się w poprzednich latach i tym razem możemy wygrać 400 euro na realizację wydarzenia technologicznego online i szukamy inspiracji w niezawodnej społeczności Sobieskiego.  Tym razem można uzyskać grant w 5 kategoriach:

  • Girls do IT! (Dziewczyny kodują!) Temat równouprawnienia płci i wyrównania szans odgrywa ważną rolę w dzisiejszym społeczeństwie. Powyższa kategoria ma na celu zniwelowanie nierówności między mężczyznami i kobietami obecnymi w branży IT i programowaniu. Szukamy kreatywnych wydarzeń które przełamują stereotypy i wspierają przyszłe programistki. Przykładowe wydarzenia w tej kategorii powinny skupić się na wzbudzeniu zainteresowania programowaniem, zwłaszcza wśród dziewcząt, przy jednoczesnym zwiększeniu świadomości rodziców w zakresie uprzedzeń związanych z płcią w edukacji technologicznej.
  • Diversity (Różnorodność) Zaangażowanie na rzecz różnorodności ma kluczowe znaczenie zarówno dla indywidualnego, jak i zbiorowego sukcesu, a dzięki różnym perspektywom jesteśmy silniejsi poprzez łączenie kultury, pochodzenia religijnego i etnicznego, wieku, płci, orientacji seksualnej oraz tożsamości lub ekspresji płciowej. W kategorii Różnorodność szukamy pomysłów, które inspirują dzieci i młodzież do świata o równych szansach. Rozszerzamy to również na zdolności umysłowe i fizyczne oraz różne warunki życia i pracy. Może to na przykład dotyczyć nieletnich więźniów lub koncentrować się na IT dla osób z zaburzeniami widzenia i słuchu.
  • Code for the Planet (Koduj dla planety) Czy wiedzieliście, że za pomocą technologii można obserwować przemieszczanie się pszczół? W tej kategorii poszukujemy wydarzeń, które połączą programowanie z działaniami na rzecz środowiska. Wszystkie wydarzenia związane z polepszeniem edukacji o zmianach klimatu poprzez zwiększenie świadomości o nich stanowią cenny wkład w Cel nr 13 “Działania w Dziedzinie Klimatu”. Przykładowe wydarzenia z tej kategorii mogą dążyć do wykorzystania technologii do pomiaru zanieczyszczenia powietrza lub stworzenia narzędzi zapewniających lepszą wydajność energetyczną.
  • Community (Społeczność) Społeczność lokalna to bezpieczna sieć dla ludzi, którzy ją tworzą. Wydarzenia z tej kategorii biorą pod uwagę aspekty lokalne i specyficzne potrzeby społeczności oraz poprzez pasję do spotykania się i kodowania zbliżają ludzi, którzy mają podobne cele, pomysły i mieszkają w tej samej okolicy. Przykładem takiego wydarzenia może być wspólna praca przy lokalnej platformie.
  • Code for Europe (Koduj dla Europy) Współpraca jest niezwykle ważna, zwłaszcza jeśli chodzi o pokonywanie trudności i wyzwań związanych z cyfryzacją UE. Ściśle związana z celami zrównoważonego rozwoju ONZ nr 17 (SDG) nr 17 Partnerstwa na rzecz celów, ta kategoria ma na celu zainicjowanie międzynarodowej współpracy między firmami oraz zjednoczenie dzieci z różnych środowisk poprzez spotkania w ramach Meet and Code. Wydarzenia w tej kategorii obejmują: bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z mediów internetowych, szukanie sposobów, które mogą pomóc zbliżyć dzieci i młodzież różnych narodowości, walka z dezinformacją i zwalczanie fałszywych wiadomości (fake news), a także kreatywne rozwiązania, które będą odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania cyfrowe w całej Europie.JEŚLI MASZ POMYSŁ, pisz na waclaw.gardziejewski@zs6sobieski.edu.pl – czas na zgłoszenia do 22.09.2020
    Strona Sponsora