Mam zawód - mam pracę w regionie

Ważne dla uczestników projektu Mam zawód…

Osoby, które pozytywnie przeszły badania lekarskie powinny stworzyć swój profil kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji (nieletni przychodzą z rodzicem lub opiekunem).

Spotkanie organizacyjne dla osób biorących udział w szkoleniu spawania (wszyscy) odbędzie się  dnia 27 maja o godz. 15.00, ul. Katowicka 24. Podczas spotkania ustalony zostanie harmonogram zajęć z uwzględnieniem Waszych uwag i planów lekcji.