Mam zawód - mam pracę w regionie

Ważne dla uczestników projektu Mam zawód…

W związku z rozpoczynającymi się indywidualnymi konsultacjami zawodowymi
uczniowie będą korzystać z platformy e-learningowej.
Wskazanie adresu poczty elektronicznej jest konieczne do otrzymania
loginu i hasła do platformy e-learningowej związanej z projektem.
Korzystanie z platformy e-learningowej jest warunkiem uczestnictwa w
projekcie (zgodnie z Regulaminem rekrutacji).

Uczniowie, którzy do poniedziałku 13 stycznia 2014 roku nie wskażą
adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłany login i hasło
do platformy zostaną usunięci z listy uczestników.
Dotyczy to również osób znajdujących się na liście rezerwowej.
Poniżej lista osób bez adresu mail.

 

brak_emaila

 

Maile proszę przesłać na adres: doradca_zawodowy@zs6sobieski.pl