Mam zawód - mam pracę w regionie

Ważne. Już od wtorku doradztwo grupowe!!!

Wszystkich uczestników proszę się o zapoznanie z harmonogramem doradztwa zawodowego grupowego w ramach projektu Mam zawód Mam pracę w regionie.

 

wtorek godz. 15.05 uczniowie klasy 2ta, 2tc, 2tb, 2tf, 2tm, 3td; sala 108

środa godz. 15.05 uczniowie klas 4ta, 4tc, 4td, 3tf sala nr 107

środa godz. 16.45 uczniowie klas 2te, 2td, 4tf sala 108

czwartek godz. 15.05 uczniowie klas 4tb, 4tm, 3ta, 3tc sala 108

piątek godz 14.15 uczniowie klas 3tm, 3tb, 1tb sala 108

 

Przypominam, iż aby nabyć prawo do szkoleń i kursów trzeba posiadać odpowiednią frekwencję na  zajęciach z doradztwa, dlatego proszę o obecność.