Kącik sportowy

Wydolność

Zajmijmy się teraz pojęciem wydolności. Wydolność jest to zdolność organizmu do wykonywania wysiłku fizycznego, a także tolerancja organizmu na zaburzenia homeostazy wewnątrzustrojowej, do której dochodzi w trakcie trwania intensywnej pracy. Wydolność obejmuje również zdolność szybkiej regeneracji organizmu po zakończonym już wysiłku fizycznym. Do czynników istotnie wpływających na wydolność fizyczną zaliczamy m.in.:

  • sprawność układu krążenia,
  • sprawność układu oddechowego,
  • temperaturę wewnątrzmięśniową,
  • wiek,
  • zmęczenie.

Przykładem testu oceniającego poziom wydolności danej osoby jest znany z zajęć wychowania fizycznego test Coopera. Jest to 12 minutowa próba polegająca na ciągłym biegu. Liczy się tutaj pokonany dystans, dzięki któremu można określić poziom kondycji fizycznej w zależności od wieku i płci.

Poniższa tabela przedstawia normy wynikowe dla dziewcząt i chłopców w zależności od wieku.

Test Coopera - normy wynikowe