Wydarzenia

Wyjątkowe wyróżnienie „Sobieskiego”

W środę, 24 czerwca, w siedzibie Instytutu Goethego w Krakowie odbyła się uroczysta gala pod patronatem konsula generalnego Republiki Federalnej Niemiec, podczas której Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju, a konkretnie jego nauczyciele oraz uczniowie zostali laureatami pierwszej ogólnopolskiej edycji programu “Odznaka jakości – Zmieniająca się szkoła”. W Polsce projekt został zrealizowany we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. W/w program, którego koordynatorem w roku szkolnym 2014/15 została Bożena Rejszel, nauczycielka języka niemieckiego, miał na celu wytyczenie nowych ścieżek w polskiej edukacji poprzez innowacyjne podejście do realizowanych w LO oraz technikum zajęć. Zakładał on zarówno międzyprzedmiotową współpracę wielu nauczycieli, jak i oddanie  inicjatywy zaangażowanym uczniom “Sobieskiego”. Chodzi tu m.in. o metodę pracy “LdL” (z niem. “Lernen durch Lehren”), w której to młodzi ludzie samodzielnie planują, przeprowadzają oraz wyciągają wnioski z lekcji języka obcego, projekty międzyprzedmiotowe (język angielski-informatyka), lekcje interdyscyplinarne (eksploatacja złóż-język niemiecki), czy też wydarzenia aktywizujące większą grupę uczniów takie jak spektakl, bądź jasełka w języku obcym. By podkreślić rangę tego wydarzenia warto wiedzieć, iż jedynie 11 szkół z całej Polski przeszło gęste sito zadań i terminów wyznaczonych przez organizatora, wśród nich znalazła się jastrzębska placówka. Nie byłoby to jednak możliwe bez pomysłowości i zaangażowania uczęszczających do “Sobieskiego” uczniów z naszego regionu, a także niezłomnej wiary w młodzież przez biorących udział w projekcie nauczycieli. Na szczególne podziękowania zasługują uczniowie klas LO – 1B, 2C, 2B, 2tf, abiturienci z 3C oraz nauczyciele, którzy byli wewnątrzszkolnymi katalizatorami tego projektu: Bożena Rejszel, p. Barbara Bielak,  p. Wojciech Warchał. Nieocenioną pomoc zaoferowali nam również p. Małgorzata Rolka oraz p. Marcin Lasak. Podsumowując: dzięki wyżej  wymienionym osobom  nasza szkoła wypracowała i rozwinęła takie aspekty nauczania jak aktywizujące metody pracy  z uczniem,  kształcenie kompetencji kluczowych,  wspieranie wielojęzyczności, kreatywne korzystanie z technologii informacyjnych, przejmowanie przez uczniów inicjatywy, otwarcie szkoły na zewnątrz oraz poniekąd demokratyzacja życia w szkole.  Pełna dokumentacja naszej pracy została zarchiwizowana na platformie

http://lernen.goethe.de/moodle

więcej informacji na http://www.goethe.de/ins/pl/lp/lhr/dlp/siw/plindex.htm