Wiadomości

Wyjazd do Francji – zebranie

Wszystkie osoby, które chciałyby wziąć udział lub zgłosiły już chęć wzięcia udziału w wyjeździe do Francji w ramach wymiany polsko-francuskiej proszeni są o pojawienie się na pierwszym zebraniu organizacyjnym (środa 10.25 sala 123).

Monika Kordiaczyńska