Wiadomości

Wyjazd maturzystów na Salon Maturzystów

Dnia 24 września wyjazd spod szkoły autokarów na salon maturzystów przedstawia się następująco:

godz. 7.00

klasy 3a i 3c – kierownik wycieczki Katarzyna Kwaśniewska-Sobala,

godz. 8.00

1 autokar -klasa 3b i uczniowie 4td – kierownik wycieczki Elżbieta Marciniak,

2 autokar – klasy 4tm i 4tf – kierownik wycieczki Lidia Różacka,

3 autokar – klasa 4tb i 4 ta – kierownik wycieczki Arkadiusz Żmij,

4 autokar – klasa 4 tc – kierownik wycieczki Krystyna Galant.