Wydarzenia

Wyjście uczniów na szczepienia przeciwko COVID-19

17 września 2021 r. (piątek) odbędą się zaplanowane szczepienia przeciwko COVID-19.

Uczniowie pod opieką nauczycieli (opiekunów), udają się o godzinie 11:35 spod szkoły do punktu szczenień . Szczepienia zaplanowane są od godziny 12:00.

Opiekunowie: p. Bogdan Wicher, p. Aneta Ziółkowska

Punkt szczepień adres: ul. Sybiraków 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój (Dworzec autobusowy)

Nazwa podmiotu (RPWDL): Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FAR-MED.

Rodzic/opiekun prawny nie musi być obecny podczas szczepienia. Jeżeli rodzic/opiekun prawny chce być obecny podczas szczepienia, to jest taka możliwość (zapraszamy do punktu szczepień na godzinę 12:00).

Jeżeli rodzic/opiekun prawny chce zaprać po szczepieniu dziecko do domu, to proszę przygotować pisemne zwolnienie i wręczyć opiekunowi grupy.

Po szczepieniu grupa wraca do szkoły i uczestniczy w zajęciach zgodnie ze swoim planem lekcji.

Ważne:

Zgłaszając się na szczepienie uczeń musi posiadań wypełniony przez rodziców kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego.

Przed wyjście grupowym nauczyciele (opiekunowie) sprawdzają, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają wypełniane kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego .

Brak wypełnionego kwestionariusza oznacza, że uczeń nie uczestniczy w szczepieniu i pozostaje w szkole na swoich lekcjach.

wicedyrektor Ewa Szatkowska