Programy Unijne

Wyniki rekrutacji klasy 3 tm na staż zagraniczny w ramach projektu Leonardo da Vinci

Przestawiam wyniki rekrutacji klasy 3 tm na staż zagraniczny w ramach projektu Leonardo da Vinci. (Wyniki klasy 3tb pojawią się w poniedziałek).

Pierwsze spotkanie uczestników odbędzie się w środę 20 lutego 2013 r. o godz.8.00. Przedstawione zostaną zasady uczestnictwa w projekcie oraz pierwsze zajęcia z języka niemieckiego.

W sumie można było zdobyć 15 pkt (5 pkt – test językowy, 5 pkt – test zawodowy, 5 pkt – średnia ocen z przedmiotów zawodowych).

Oto wyniki: (szczegółowe wyniki do wglądu osobiście)

l.p. Nazwisko i imię język niemiecki test zawodowy śr. ocen z przedm.zaw. wynik końcowy
1 Ciochoń Kamil 4,66 3,53 2,80 10,99
2 Dworok Krystian 3,09 3,82 3,60 10,52
3 Zabczyński Paweł 0,91 4,71 3,80 9,41
4 Leśniak Daniel 3,91 2,50 3,00 9,41
5 Głowiński  Patryk 2,53 3,38 3,00 8,91
6 Król Kamil 2,63 2,94 3,00 8,57
7 Zahradnik Przemysław 1,56 3,97 2,60 8,13
8 Zalewski Jonasz 1,38 3,09 3,60 8,07
9 Baran Marcin 2,16 2,50 2,80 7,46
10 Gieglis Przemysław 1,91 2,35 2,80 7,06