Programy Unijne

Wyniki rekrutacji na zagraniczny staż – projekt “Leonardo da Vinci”

Zgodnie z obietnicą umieszczam wyniki rekrutacji do udziału w praktykach zawodowych w Niemczech dla grupy elektroników i elektryków. 10 najlepszych osób z tych dwóch klas będzie mogło uczestniczyć w praktykach.

Z każdego etapu można było uzyskać 5 pkt (każdy test był przeliczany proporcjonalnie). W sumie można było zdobyć 15 pkt.

Oto lista tych, którzy się zakwalifikowali:

l.p. Nazwisko i imię test – język niemiecki test – przedmioty zawodowe średnia
ocen
z przedm.
zawod.
wynik końcowy
1 Kozok Sławomir 3,00 4,00 4,25 11,25
2 Czyż Jacek 3,47 2,50 4,40 10,37
3 Szlijan Adam 3,25 2,50 4,00 9,75
4 Ptaszyńska Joanna 3,41 2,83 3,50 9,74
5 Skorupka Mateusz 2,78 2,83 4,00 9,61
6 Rduch Przemysław 2,13 2,67 4,20 8,99
7 Górajczyk Kamil 2,81 2,67 3,20 8,68
8 Łępicki Damian 1,66 2,83 4,00 8,49
9 Łoś Patryk 2,72 2,17 3,60 8,49
10 Grabiec Łukasz 2,75 2,00 3,40 8,15

Pozostałe wyniki można otrzymać do wglądu po 1 stycznia 2013.