Wiadomości

XLI Olimpiada Wiedzy Technicznej – eliminacje szkolne.

Eliminacje szkolne XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej odbędą się 24.10.2014 o godz. 10:30  w pracowni mechatronicznej. Ostateczny termin zgłoszeń upływa 22.10.2014 (zgłoszenia osobiste u J. Kluby lub na adres jkzsge@o2.pl).

Uczestnicy zgłaszają się o godz. 10:25. Możliwe jest korzystanie jedynie z kalkulatora prostego (oczywiście oprócz długopisu ;)).

Wyciąg z regulaminu Olimpiady Wiedzy Technicznej.

4.3. Zawody I stopnia (szkolne)

4.3.1. Zawody I stopnia polegają na rozwiązaniu zestawu testów i zadań z techniki, opracowanego przez Komitet Główny OWT.

4.3.2. Zawody polegają na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu trzech zadań spośród sześciu. Przeznacza się na to łącznie 90 minut. Maksymalna punktacja: pytanie testowe – 1 punkt, zadanie – 5 punktów.

4.3.3. Zawodnik sam określa w karcie odpowiedzi grupę tematyczną, w której chciałby startować po ewentualnym zakwalifikowaniu się do zawodów wyższego stopnia.

4.3.4. W czasie rozwiązywania testów i zadań należy wyłączyć telefony komórkowe, nie wolno korzystać z podręczników, słowników i innych pomocy poza prostymi kalkulatorami do obliczeń rachunkowych.

4.3.5. W przypadku dużej liczby kandydatów w szkole Komisja Szkolna OWT może przeprowadzić eliminacje wstępne. Zasady i termin eliminacji Komisja określa samodzielnie.

4.3.6. Podczas zawodów uczestnik otrzymuje zestaw testów i zadań oraz kartę odpowiedzi, którą należy wypełnić. Zadania rozwiązuje się na oddzielnej kartce papieru, którą uczestnik podpisuje i dołącza do karty odpowiedzi. Rozwiązania powinny zawierać wyczerpujące komentarze świadczące o wiedzy i toku rozumowania uczestnika zawodów. Prace zawierające tylko wynik – nawet poprawny – będą dyskwalifikowane.

4.3.7. Karty odpowiedzi oraz rozwiązania opatrzone pieczęcią szkoły Komisje Szkolne przesyłają do właściwego Komitetu Okręgowego OWT. Treści testów nie należy dołączać do kart odpowiedzi.

4.3.8. Kwalifikacji uczestników do zawodów II stopnia dokonuje Komitet Okręgowy OWT. Ustala się, że uczestnik powinien uzyskać minimum 16 punktów.