Wiadomości

XLI Olimpiada Wiedzy Technicznej

Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w etapie szkolnym XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej. Olimpiada rozgrywana jest w 2 branżach tematycznych

– elektryczno-elektronicznej

– mechaniczno-budowlanej

Więcej informacji na temat olimpiady można znaleźć na stronie owt.edu.pl.

Laureaci i finaliści olimpiady uzyskują zwolnienie z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Etap szkolny odbędzie się 24.10.2014 o godz.10:30. Miejsce rozegrania zawodów zależne będzie od ilości osób chętnych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszę o osobiste zgłoszenie w gab.116 (p. Kluba) lub elektronicznie na adres jkzsge@o2.pl. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 20.10.2014