Wiadomości Wydarzenia

XLV Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej AGH – grupa mechatroniczna.

Zapraszam do wzięcia udziału w I etapie XLIV Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Celem zawodów etapu I jest wyłonienie 2-osobowej reprezentacji Naszej Szkoły w kategorii mechatronicznej. Weźmie ona udział w ogólnopolskich eliminacjach II stopnia organizowanych 04 lutego 2022r. w Krakowie.
Zawody I stopnia odbędą się w poniedziałek 03 stycznia 2022 w godzinach 8:00 – 12:00. Tematyka I etapu obejmuje:
1. Test wiadomości ogólnych z podstaw mechatroniki (mechanika, elektrotechnika, elektronika)
2. Zadanie projektowe z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki przy wykorzystaniu programu FluidSim.
3. Zadanie projektowe z zakresu programowania sterowników PLC (do wyboru sterownik TWIDO Schneider lub FX3GE Mitsubishi).
Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z programowaniem wymienionych sterowników i uzyskania dodatkowej pomocy w tym zakresie.
Warto zaznaczyć, że poza licznymi cennymi nagrodami rzeczowymi, laureaci i finaliści olimpiady uzyskują prawo przyjęcia na dowolnie wybrany wydział Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa przyjmowane są do czwartku 23 grudnia 2021 poprzez dziennik elektroniczny Librus (Jacek Kluba)