Wydarzenia

XLVI Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej AGH – mechatronika

Zapraszam do wzięcia udziału w I etapie XLVI Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Celem zawodów etapu I jest wyłonienie reprezentacji Naszej Szkoły w kategorii mechatronicznej. Weźmie ona udział w ogólnopolskich eliminacjach II stopnia organizowanych 03 lutego 2023r. w Krakowie.
Zawody I stopnia odbędą się w czwartek 22 grudnia 2022 r. lub poniedziałek 02 stycznia 2023 w godzinach 8:00 – 12:00. Tematyka I etapu obejmuje:
1. Test wiadomości ogólnych z podstaw mechatroniki (mechanika, elektrotechnika, elektronika)
2. Zadanie projektowe z zakresu pneumatyki i elektropneumatyki przy wykorzystaniu programu FluidSim.
3. Zadanie projektowe z zakresu programowania sterowników PLC (do wyboru sterownik TWIDO Schneider lub FX3GE i FX5U Mitsubishi lub S7 1200 Siemens).
Istnieje możliwość wcześniejszego zapoznania się z programowaniem wymienionych sterowników i uzyskania dodatkowej pomocy w tym zakresie.
Warto zaznaczyć, że poza licznymi cennymi nagrodami rzeczowymi, laureaci i finaliści olimpiady uzyskują prawo przyjęcia na dowolnie wybrany wydział Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa przyjmowane są do piątku 16 grudnia 2022 poprzez dziennik elektroniczny Librus (Jacek Kluba)