Wiadomości

XXII Olimpiada Informatyczna

Rozpoczynają się zawody I stopnia XXII Olimpiady Informatycznej. Olimpiada jest przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i ma służyć rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu. Więcej informacji na stronie www.oi.edu.pl oraz w gabinecie informatycznym.