Programy Unijne Wydarzenia

„Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ” – nabór kandydatów

Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju zaprasza do skorzystania z możliwości uczestnictwa w projekcie PO WER „Zadbaj o swoją przyszłość – zagraniczne staże uczniów CKZ”.
W ramach projektu można skorzystać ze staży zawodowych w firmach ulokowanych w krajach Europy Zachodniej UE realizując w ten sposób obowiązkową praktykę zawodową.
W roku szkolnym 2019/2020 projekt skierowany jest do uczniów klas 3-ich technikum kształcących się w zawodach:
• Technik analityk
• Technik elektryk
• Technik informatyk
• Technik mechatronik

Wyjazdy na staże będą miały miejsce w terminach:
1. 22.02.2021 – 19.03.2021 lub 01.03.21 – 26.03.21 dla uczniów w zawodzie:
a. technik analityk (2 osoby – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto),
b. technik elektryk (6 osób – Włochy – Bolonia i okolice oraz 5 osób – Portugalia- Povoa de Varzim, okolice Porto),
c. technik mechatronik (3 osoby [klasa 3am] – Portugalia – Povoa de Varzim, okolice Porto)
d. technik informatyk (9 osób [klasa 3in ZS6] – Włochy – Bolonia i okolice)
2. 10.05.2021 – 04.06.2021 dla uczniów w zawodzie:
a. technik mechatronik (10 osób [klasa 3me] – Hiszpania – Walencja i okolice)
b. technik informatyk (4 osoby [ZS5] – Hiszpania – Walencja i okolice)

Selekcja uczniów odbywać się będzie w drodze rekrutacji według następujących kryteriów:
– Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych na zakończenie klasy 2 (max. 40 pkt);
– Test sprawdzający z podstawowej wiedzy z zakresu przedmiotów zawodowych kierunkowych (max. 40 pkt);
– Test sprawdzający z języka angielskiego (max. 20 pkt);
– Co najmniej ‘dobry’ – ocena z zachowania na zakończenie klasy 2.

Testy kwalifikujące odbędą się nie wcześniej niż 2 tygodnie od pojawienia się informacji o możliwości uczestnictwa w stażu, aby uczniowie mieli możliwość przygotowania się do nich.
Do odbycia stażu w terminie zostanie zakwalifikowana liczba uczniów przewidziana w projekcie, a maksymalna liczba punktów wynosi 100.
Zostanie ogłoszona także lista rezerwowa.
Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w terminie nie później niż 1 miesiąc przed planowanych wyjazdem na staż.
W ramach projektu FRSE Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, każdy jego uczestnik może wziąć udział maksymalnie w jednej zagranicznej mobilności.
Celem zgłoszenia chęci udziału w projekcie należy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia.
Formularz należy dostarczyć w terminie do 16 października 2020 (piątek) włącznie do sekretariatu Centrum Kształcenia Zawodowego w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 12.
Formularz dostępny jest pod linkiem:
https://ckzjz-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jacek_kluba_ckzjz_onmicrosoft_com/EXphpF_jTZFKsiD1IVkPTPkBDO8_5yYvS9SJhX8aAdNhFA?e=Jab3mD.
Wydrukowany formularz można także otrzymać w sekretariacie CKZ na ul. Harcerskiej.