Sport w szkole Wydarzenia

Zajęcia sprawnościowe

Pod pojęciem sprawności fizycznej rozumie się najczęściej aktualną możliwość wykonywania czynności ruchowych wymagających siły, wytrzymałości, szybkości, zwinności oraz gibkości. Aktywność fizyczna dla zdrowia człowieka jest absolutnie bezcenna. W dobie gigantycznego rozwoju techniki, nasza mobilizacja ruchowa została bardzo ograniczona w porównaniu do tej, jaką ludzie musieli się wykazać choćby pięćdziesiąt lat temu. Sprawność fizyczna, to nie tylko to, że potrafię wykonać przewrót w przód czy w tył, wykonać celny rzut do kosza czy dobrze pływać, ale przede wszystkim taka zdolność, która pozwala mi normalnie funkcjonować w społeczeństwie, wykonywać najprostsze czynności, czy to związane z wykonywaną przez Nas pracą, czy prace fizyczne w domu. Warto o tym pamiętać. 12 lutego br. na Naszej sali gimnastycznej panowie Adam Śmigielski i Jarosław Grycman, w klasie 1 tb przeprowadzili zajęcia sprawnościowe, których celem było kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej, oraz zdolności koordynacyjnych takich jak: siła, wytrzymałość, zwinność, gibkość. W tym celu w lekcji użyto wiele przyborów m.in. materacy, piłek lekarskich, skakanek, obręczy, piłek gimnastycznych, drabinek koordynacyjnych i wielu innych. A jak wyglądały zajęcia, zobaczcie sami.