Wiadomości Wydarzenia

Zakończenie roku 2019/2020 klas maturalnych

Zakończenie edukacji w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju.

24 kwietnia 2020r.

24 kwietnia 2020 roku w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego ukończyło naukę 97 Uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego i 140 Uczniów Technikum nr 4.

Wszyscy Uczniowie klas maturalnych ukończyli szkołę, gratulujemy im bardzo serdecznie i cieszymy się, że wszyscy złożyli deklaracje maturalne, a zatem 237 tegorocznych absolwentów naszej szkoły przystąpi w tym roku do egzaminu maturalnego.

Z uwagi na trudny czas zagrożenia epidemią, nie mieliśmy okazji spotkać się z naszymi Absolwentami na tradycyjnej uroczystej akademii w naszej szkole. Mamy jednak nadzieję, że spotkamy się z wszystkimi podczas czekających ich w tym roku egzaminów maturalnych.

Każdy Uczeń Sobieskiego, to szczególna Osobowość, każdy, odchodząc zostawia swoją cząstkę w sercach swoich Wychowawców, Nauczycieli i Dyrekcji szkoły . Dziękujemy Wam za wspólnie spędzone lata, za waszą pracowitość na lekcjach, za wasze zaangażowanie w działalność szkoły, za godne reprezentowanie szkoły w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Za nami wiele wspólnych wspaniałych chwil spędzonych nie tylko w szkole, ale również  podczas wycieczek i niezapomnianej studniówki. Mamy nadzieję, że i Wy będziecie nas ciepło wspominać.

W prawdziwie dorosłe życie wkraczają dziś absolwenci liceum, którzy rozszerzali swoją wiedzę z j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, matematyki i języków obcych w 4 klasach, oraz uczniowie technikum kształcący  się w zawodach: technik analityk, elektryk, informatyk i mechatronik w 6 klasach.

Wielu z Was będzie kontynuowało edukację, niektórzy rozpoczną pracę zawodową. Wszystkim życzymy wielu sukcesów, szczęścia i spełnienia życiowych planów.

Dziękuję Waszym Wychowawcom, Nauczycielom i tym, którzy są Najważniejsi w Waszym życiu – Waszym Rodzicom.

Dziękuję wszystkim za wspaniałą współpracę, opiekę nad Wami, wyrozumiałość i wsparcie tak dziś potrzebne Młodym Ludziom.

Każdy z kończących naszą szkołę Uczniów zasługuje na pochwałę i uznanie. Niektórzy spośród Was zostali uhonorowani przez Wychowawców i Nauczycieli specjalnymi nagrodami (łącznie 134 nagrody).

Nagrody i Wyróżnienia dla Uczniów ZS6 kończących szkołę w kwietniu 2020 roku

Uczniowie, którzy otrzymali Świadectwo ukończenia szkoły z Wyróżnieniem, nagrody książkowe, oraz medale Primus Inter Pares (od średniej 5.00 w LO, od średniej 4,9 w Technikum):

 1. Wiktoria Kolon (3a)
 2. Sonia Al-Srory (3b)
 3. Paulina Bak (3b)
 4. Justyna Jendykiewicz (3b)
 5. Nadia Marcol (3b)
 6. Konrad Pawliczek (3c)
 7. Wiktoria Jesionka (3c)
 8. Justyna Trzaskalik (3d)
 9. Patrycja Tercka (3d)
 10. Marta Zamarska (3d)
 11. Maksymilian Wyjadłowski (3d)
 12. Matylda Kołodziejczyk (3d)
 13. Dawid Jasiczek (4ib)
 14. Jakub Marzec (4ib)
 15. Jakub Banach (4ib)
 16. Michał Pyra (4ib)
 17. Dariusz Rolka (4in)
 18. Kajetan Rduch (4in)
 19. Cichy Magdalena (4ai)
 20. Głaz Bartosz (4ai)
 21. Jagoda Tąta (4ai)
 22. Marcin Brzózka (4me)
 23. Radosław Matuszczyk (4me)
 24. Maciej Mazur (4me)
 25. Arkadiusz Przygodzki (4me)
 26. Tomasz Dobrowolski (4el)
 27. Michał Skoneczny (4el)

 

Uczniowie, którzy otrzymali Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, oraz nagrody książkowe:

 1. Karolina Guzik (3b)
 2. Dominika Kosek (3b)
 3. Wiktoria Kot (3b)
 4. Wiktoria Miara (3b)
 5. Anna Olszowska (3b)
 6. Aleksandra Kozioł (3c)
 7. Alicja Dorda (3c)
 8. Szymon Osiewała (3d)
 9. Sandra Adler (3d)
 10. Marta Gałęziowska (3d)
 11. Roksana Fornalik (3d)
 12. Agnieszka Rams (3d)
 13. Julia Lasko (4ai)
 14. Aleksandra Chylińska (4ai)
 15. Aleksandra Kilijańska (4ai)
 16. Agata Krzykała (4ai)
 17. Przemysław Bujna (4ib)
 18. Krzysztof Zdziebło (4ib)
 19. Michał Potoczny (4in)
 20. Daniel Synowiec (4in)
 21. Mateusz Zawadka (4me)
 22. Maciej Żebrowski (4me)
 23. Dawid Zając (4el)

 

Uczniowie, którzy otrzymali nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce:

 1. Emilia Alachamowicz (3a)
 2. Patrycja Kajstura (3a)
 3. Beata Krakowska (3a)
 4. Anna Smyrak (3a)
 5. Natalia Drzyzga (3b)
 6. Anna Jędryka (3b)
 7. Alicja Osiak (3b)
 8. Karolina Pacia (3b)
 9. Martyna Orszulik (4ai)
 10. Joanna Budzik (4ai)
 11. Karolina Pindel (4ai)
 12. Martyna Rajwa (4ai)
 13. Alicja Łuczak (4ai)
 14. Marta Knop (4ai)
 15. Aleksandra Jurczyk (4ai)
 16. Dawid Grad (4ib)
 17. Dawid Gąsior (4ib)
 18. Mikołaj Kondziołka (4ib)
 19. Mariusz Krzyżok (4ib)
 20. Adam Orszulik (4ib)
 21. Szymon Poźniak (4ib)
 22. Krzysztof Zdziebło (4ib)
 23. Bartosz Kajda (4in)
 24. Grzegorz Król (4me)
 25. Jacek Orszulik (4me)
 26. Tomasz Pietrzyk (4me)
 27. Jakub Szymański (4me)
 28. Kamil Szmuk (4 el)

 

Uczniowie, którzy otrzymali nagrody książkowe za zaangażowanie społeczne w szkole:

 1. Wiktoria Reorowicz (3a)
 2. Wiktoria Kot (3b)
 3. Mikołaj Stefański (3b)
 4. Karolina Zieleźnik (3c)
 5. Roxana Gajdzik (3c)
 6. Wiktoria Zgraj (3c)
 7. Jakub Bartnik (3c)
 8. Oliwier Jankowski (3c)
 9. Dawid Klika (3c)
 10. Marta Zamarska (3d)
 11. Julia Chudy (4ai)
 12. Martyna Orszulik (4ai)
 13. Julia Kuś (4ai)
 14. Paulina Grzonka (4ai)
 15. Jakub Szpyra (4in)
 16. Bogusz Dziadek (4in)
 17. Jan Hadalski (4el)
 18. Kacper Sabat (4el)
 19. Łukasz Orszulik (4el)
 20. Marek Tytko (4eb)
 21. Dariusz Pawłowski (4eb)

 

Uczniowie, którzy otrzymali nagrody książkowe za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym:

 1. Roxana Gajdzik (3c)
 2. Dawid Jasiczek (4ib)

 

Uczniowie, którzy otrzymali nagrody książkowe za 100% frekwencję:

 1. Marta Knop (4ai)
 2. Daniel Synowiec (4in)
 3. Błażej Macharzyński (4in)
 4. Marcin Brzózka (4me)

 

Uczniowie, którzy otrzymują nagrody za Najlepszych Sportowców w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego:

 1. Wiktoria Miara (3b)
 2. Anna Olszowska, (3b)
 3. Antonia Michalak, (3b)
 4. Jędryka Anna, (3b)
 5. Sagan Aneta(3b)
 6. Malinowska Julia,  (3c)
 7. Roksana Gajdzik, (3c)
 8. Pawliczek Konrad, (3c)
 9. Maciej Dziurny (3c)
 10. Trzaskalik Justyna, (3d)
 11. Zamarska Marta, (3d)
 12. Joanna Zielińska (3d)
 13. Dobrowolski Tomasz, (4el))
 14. Pojda Paweł (4el)
 15. Pietrzyk Tomasz, (4me)
 16. Wątor Sergiusz, (4me)
 17. Zaręba Mariusz, (4me)
 18. Dopierała Wojciech, (4me)
 19. Mazur Maciej, (4me)
 20. Rdzanek Szymon, (4me)
 21. Piętal Karol, (4me)
 22. Weisman Wiktoria, (4me)
 23. Zawadka Mateusz, (4me)
 24. Walczak Wiktor (4me)
 25. Rejbicz Bartosz (4in)
 26. Rusin Dawid (4eb)
 27. Tąta Jagoda, (4ai)
 28. Pindel Karolina, (4ai)
 29. Ruśniok Rafał (4ai)

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej kandydatami do stypendium Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za szczególne osiągnięcia edukacyjne i sportowe w roku szkolnym 2019/2020 zostali:

 1. Konrad Pawliczek (3c)
 2. Roksana Gajdzik (3c)
 3. Jakub Marchewka ( 4ib)
 4. Bartosz Głaz (4ai )
 5. Alicja Łuczak (4ai)
 6. Jagoda Tąta (4ai)
 7. Tomasza Dobrowolskiego (4el)
 8. Radosław Matuszczyk (4me)
 9. Marcin Brzózka (4me)

 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM NAGRODZONYM ?

DO ZOBACZENIA ?

 

Jolanta Kłopeć, dyrektor szkoły