Nauczyciel Coachem Programy Unijne Wydarzenia

Zapowiedź II projektu “Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu POWER

Dzięki wysiłkowi, zaangażowaniu, konsekwencji i zdolnościom pani Krystyny Galant, wspieranej przez pana dyrektora Jerzego Maduzię  oraz panią Agnieszkę Klepek-Drozd – aplikacja naszej szkoły została w roku 2018 ponownie przyjęta pozytywnie przez Narodowe Biuro Europejskiego Programu Erasmus+.  Projekt pt. “Nauczyciel coachem! Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, metodycznych i językowych” będzie realizowany w latach 2019-2020. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej na zasadach Programu Erasmus+, sektor Edukacja Szkolna. Poprzedni, również zainicjowany i koordynowany przez panią Krystynę Galant, zakończył się w roku 2017 i pozostawił wiele kompetencji, nowych umiejętności i satysfakcji oraz wpłynął efektywnie na pracę naszej szkoły.

W obecnym projekcie weźmie udział większa liczba nauczycieli – złożona w dużej części z uczestników poprzedniego, ale też nowych osób w różnym wieku i specjalności. Akces zgłosiło aż 27. naszych pedagogów:  6 matematyczek (tzn. wszystkie pełnoetatowe), 4. wuefistów, 3 anglistki, 3 romanistki, 3 nauczycieli zawodu, 2 chemików,  2 germanistów, 2 polonistki, 1 fizyczka i 1 geografka. Pierwsi nauczyciele wyjadą-  zgodnie z harmonogramem- na dwutygodniowe szkolenia już w maju br.

7 osób zakwalifikowało się na Maltę, 5 na Cypr i do Irlandii, 4 do Włoch, 3 do Wielkiej Brytanii,  2 do Francji, 1 do Austrii. Będziemy tam realizowali – odpowiednio do znajomości języków obcych, swych kompetencji, zainteresowań i potrzeb – następujące kursy:

  • Deutschlehrerkurs
  • Formation de professeurs de FLE
  • General English cours
  • General methodology in the classroom
  • Content and language integrated learning
  • Theory and practice of CLIL
  • Methodology and ICT tools for teachers working with CLIL
  • How to use tablets, educational apps and social media in your classroom

Warto dodać, że nasi uczniowie już dużo wcześniej oraz również aktualnie korzystają z możliwości, jakie dają zagraniczne projekty unijne. Obecnie 10. trzecioklasistów technikum z klas analitycznej i informatycznej przebywa na miesięcznej praktyce zawodowej w Portugalii. Wiosną pojedzie tam kolejna grupa przyszłych informatyków, a elektryków – do Włoch. Cała więc społeczność naszej szkoły należy do beneficjentów programów kształceniowych Unii Europejskiej.

tekst: Lidia Różacka – na podstawie materiałów otrzymanych od Krystyny Galant