Programy Unijne Wydarzenia

Zapowiedź projektu eTwinning

Wielu nauczycieli ‘Sobieskiego’, a także sama placówka, są zarejestrowani w programie eTwinning. To społeczność gromadząca szkoły i przedszkola, współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. W programie uczestniczą wszystkie kraje UE oraz Albania, Bośnia i Hercegowina, Islandia, Liechtenstein, Macedonia, Norwegia, Serbia i Turcja. Od marca 2013 r. Program eTwinning został poszerzony o sześć krajów sąsiadujących z UE, które tworzą eTwinning Plus: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę i Tunezję.

eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli. W międzynarodowym frankofońskim seminarium kontaktowym uczestniczyła w marcu br. niżej podpisana- jako 1 z 3 polskich nauczycieli, wśród 60. z 13 krajów. Odbyło się ono w Poitiers we Francji.

Plonem tego wydarzenia są nowe projekty. Nasza szkoła od kwietnia do października br. będzie  współtworzyła ambitny- z Gymnazium Metodowa w słowackiej Bratysławie i z francuskim Lycee Georges Leygues w Villeneuve-sur-Lot.  Projekt nosi francuski tytuł: “Les Petites Curies pour sauver la vie des soldats de la Grande Guerre.” Jego polska wersja to: “Ruchome aparaty rentgenowskie do ratowania życia żołnierzy I wojny światowej”. Kluczową postacią jest tu oczywiście polsko-francuska uczona i noblistka Maria Skłodowska-Curie, spiesząca na pomoc rannym podczas tzw. Wielkiej Wojny, której rocznicę zakończenia obecnie obchodzimy.

Z zagranicy koordynować będą nauczyciele: slawistka i romanistka Bronislava Jedlickova oraz chemik i fizyk Fabrice Corriette. Z naszej szkoły zostanie zaangażowana najprawdopodobniej klasa 2ib oraz przedstawiciele 2ai i 3el.

tekst i zdjęcia: Lidia Różacka

 

 

 

Dodaj komentarz