Wiadomości

Zaproszenie do historycznego korowodu

REGULAMIN

Konkursu na najładniejsze przebranie i aktywny udział 

w korowodzie historycznym

podczas Dni Jastrzębia-Zdroju 15.06.2013r.

 

  1. I.                    Postanowienia ogólne:

1)      Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu-Zdroju.

2)      Organizacja korowodu historycznego ma na celu wzbogacenie Obchodów 50-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój. Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, inne grupy liczące minimum 10 osób wyłonione w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe.

  1. II.                  Cel:

1)      Popularyzacja historii miasta i postaci historycznie związanych z powiatem.

2)      Uatrakcyjnienie przemarszu  w sposób, który zwróci uwagę mieszkańców miasta.

3)      Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzenie aktywności twórczej uczestników.

4)      Promocja miasta Jastrzębie-Zdrój.

  1. III.                Temat:

Zadaniem uczestników konkursu jest przebranie się w strój nawiązujący do jednego
z następujących tematów:

1)      Czarny Jastrząb i jego świta;

2)      Jastrzębski Kurort – Międzywojnie;

3)      1963 –  nadanie praw miejskich;

4)      Lata 70. napływ ludności;

5)      Strajki w latach 80.;

6)      Lata 90. w Jastrzębiu-Zdroju;

7)      Jastrzębie-Zdrój dziś;

oraz przygotowanie baneru lub transparentu jako znaku wizualnego danej grupy.

  1. IV.               Warunki uczestnictwa:

1)      Grupy zgłaszające się do konkursu powinny składać się z co najmniej 10 osób                 w wieku do 20 lat.

2)      Konkurs jest jednoetapowy, a udział w nim bezpłatny.

3)      W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnicy składają zgłoszenie za pośrednictwem adresu mailowego: komunikacja@biblioteka.jastrzebie.pl lub              w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 1a – Czytelnia w nieprzekraczalnym terminie do 04.06.2013 roku. Osobą do kontaktu jest Karolina Wróżek – tel. 32 47 325 82 lub 32  47 310 77.

4)      Zgłoszenie, które nadejdzie po terminie lub zostanie dostarczone w inny sposób, niż określony w ust. 2, nie zostanie przyjęte do konkursu.

5)      Zgłoszenie będzie poprawne, gdy znajdą się w nim następujące informacje:

a) tematyczna nazwa grupy,

b) imię i nazwisko opiekuna/lidera,

c)  dane kontaktowe do opiekuna/lidera grupy,

d) nazwa instytucji, placówki, organizacji, stowarzyszenia, innych grup.

  1. V.                 Ocena i nagrody:

1)      Nagrody przyzna jury powołane przez Organizatora.

2)      Przy ocenie grup konkursu Jury będzie zwracać uwagę przede wszystkim na:
– artystyczne wykonanie przebrania,

– wiarygodne odtworzenie wybranego tematu historii miasta Jastrzębie-Zdrój,

– zaangażowanie w przygotowanie przebrania,

– prezentacja przebrania podczas przemarszu korowodu w Dni Jastrzębia-Zdroju 15.06.2013r..

3)    Nagrody przyzna jury powołane przez Organizatora. Nagrody zostaną wręczone na Stadionie Miejskim 15.06.2013r.

4)    Instytucje, placówki, stowarzyszenia, inne grupy wyłonione w konkursie otrzymają następujące nagrody:

I miejsce – laptop

II miejsce – laptop

III miejsce – tablet

  1. VI.               Postanowienia końcowe:

1)  Udział w konkursie oznacza zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. Konkurs ma charakter jawny. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2) Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na użycie swych wizerunków w kampanii promocyjnej Obchodów 50-lecia Miasta Jastrzębie-Zdrój.

3) Informacji o konkursie udziela Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Wielkopolska 1a, tel. 32 47 32 582 lub 32 47 31 077.

 

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o kontakt z wicedyr. Jolantą Kłopeć.